MEIDÄN TAPA TOIMIA – sitoumuksemme asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme

Toimintamme perustuu vahvaan arvopohjaan sekä päämääräämme olla rakentamassa turvallisempia työympäristöjä yhteistyössä sekä asiakkaidemme että sidosryhmiemme kanssa. Teknosafelaiset vastaavat asiakasprojektiemme ja toimintamme laadusta sekä ympäristövaikutuksista yhdessä kumppaniemme kanssa. Laadukas toiminta on menestystekijämme. Se on yhteinen kaikkea toimintaamme koskeva asia, joka on tehokasta ja joka varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden toimintaamme.

Ympäristöjärjestelmäämme ohjaavat lakien ja asetusten lisäksi sekä asiakkaidemme vaatimukset että työntekijöidemme aloitteet. Näitä vaatimuksia ja aloitteita käsittelemme säännöllisin väliajoin henkilöstöpalavereissamme varmistaaksemme ympäristöjärjestelmämme toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden.

Ympäristö- ja laatujärjestelmämme toimivat rinnakkain ja näin täydentävät toisiaan. Työprosessimme on suunniteltu ottamaan huomioon myös niiden ympäristövaikutukset. Rohkaisemme lisäksi työntekijöitämme ajattelemaan toimintaansa myös ympäristövaikutusten kannalta ja huomioimaan ympäristönäkökohdat. Näin voimme varmistaa ympäristöystävällisen toiminnan päivittäisellä tasolla ja kantaa vastuumme kestävässä kehityksessä.

Kaikki Teknosafen työntekijät ovat velvollisia noudattamaan laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikkaamme sekä elämään sen hengen mukaisesti. Turvallisuuteen liittyen riskinarviointimme on tehty yksilötasolla, prosessien tasolla ja toimintaympäristön tasolla.

Kaikkien Teknosafen työntekijöiden tulee noudattaa omia vaatimuksiamme, asiakkaan vaatimuksia sekä sovellettavia lakeja, määräyksiä ja asetuksia. Kannustamme työntekijöitämme havainnoimaan työympäristöään ja toimimaan aktiivisesti. Jokaisen Teknosafen vastuuhenkilön tulee varmistua, että järjestelmämme sisältö on kokonaisuudessaan ymmärretty ja että sitä toteutetaan omalla vastuualueella. Meidän tapa toimia -toimenpiteiden siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on jatkuva johtamisemme päämäärä. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.

Sertifiointiin sisältyvä toiminta

  • Palo-, kiinteistö-, ympäristö- ja työturvallisuustuotteiden myynti, huolto, asennus, koulutus ja konsultointi.
  • Palo- ja turvallisuuskoulutukset. Pelastussuunnitelmat. Riskikartoitukset.

Tavoitteet

Tunnistamme, ymmärrämme ja autamme

Autamme asiakkaita menestymään omassa liiketoiminnassaan. Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja odotukset. Toimitamme ajallaan laadukkaita ja asiakkaidemme odotukset täyttäviä tai ylittäviä sekä ympäristönäkökohdat huomioivia tuotteita ja palveluita. Mittaamme asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Parannamme ja kehitämme

Parannamme ja kehitämme joka päivä toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Hyödynnämme tehokkaasti parhaita käytäntöjä, uusinta teknologiaa, järjestelmiä sekä ihmisten osaamista. Olemme oppiva organisaatio ja opimme myös virheistämme. Jaamme osaamistamme. Asiakaskeskeisyys, asiantuntijuus ja yhteiskuntavastuu ovat ylpeydenaiheitamme. Kehitämme hankintaverkostoamme aktiivisen toimittajavalinnan, kumppanuuden ja yhteisen kehittämisen avulla. Valitsemme vastuulliset kumppanit. Tuotamme yhdessä asiakkaillemme parempia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita.

Sitoudumme

Sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimintaamme. Edistämme laatu- ja ympäristöohjeiden noudattamista sekä vastuun ottamista sekä sitoutumista laatuun, ympäristötavoitteisiin, kestävään kehitykseen ja jatkuvaan parantamiseen. Toimimme arvojemme mukaisesti.

Yleisesti tunnustetut, ulkopuolisten organisaatioiden myöntämät standardit ovat tärkeä osa järjestelmiä, joilla johdamme vastuullisuuttamme ja siten myös toimintamme laatua.

Toimintajärjestelmässämme on kuvattu ydinprosessimme, noudatettavat toimintatavat ja vastuut. Ydinprosesseillamme on suora yhteys asiakkaaseemme. Toimintajärjestelmämme perustuu seuraaviin standardeihin:

ISO 9001:2015 (laatu)

ISO 14001:2015 (ympäristö)

Sitoudumme laatu- ja ympäristökäsikirjassamme kuvattuun toimintatapaan sekä tavoitteisiin varmistaaksemme, että kannamme vastuumme ja täytämme velvoitteemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, toimittajiamme, yhteiskuntaa ja toinen toistamme kohtaan.

Lataa tästä sertifikaattimme:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015