Väestönsuojatarkastukset

Pelastuslain 379/2011 12 §:n mukaan rakennuksessa olevat pelastuslain tai muissa säädöksissä vaaditut tai  viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja  tarkastettava asianmukaisesti. Vaatimus pitää sisällään myös väestönsuojien varusteet ja laitteet. Velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta  rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaan  olevien tilojen osalta.

Väestönsuojan tiiveyskoe

Sisäasianministeriön asetuksessa 506/2011 todetaan, että väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe. Se tulee suorittaa vähintään 10 vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettava pelastuslaitokselle.