Putoamisvaara-alueella työskentely

Varaa koulutus

Koulutus on olennainen osa kokonaisturvallisuutta

Putoamisvaarallisella alueella ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa suoritettavien töiden turvallisen ja tehokkaan toteuttamisen perusta on hyvin toteutetut vaarojen kartoitus, riskinarviointi, työmenetelmäohjeistus ja pelastussuunnitelmaprosessit sekä henkilöstön asianmukainen koulutus.

Asianmukainen koulutus on olennainen osa kokonaisturvallisuutta. Se auttaa työntekijää suoriutumaan työtehtävistään turvallisemmin ja tehokkaammin sekä käyttämään suojaimia oikein ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Samalla koulutus helpottaa työnantajan suoriutumista lakisääteisistä velvoitteistaan.

Me voimme räätälöidä tarvittavat koulutukset organisaationne tarpeita vastaavaksi.

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn perusteet -koulutus

Yrityskohtaisesti räätälöityjen koulutusten lisäksi järjestämme toimipisteessämme neljä kertaa vuodessa avoimen putoamisvaarallisella alueella työskentelyn perusteet -koulutuspäivän. Koulutukseen voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.

Koulutus sisältää teoriakoulutusta ja käytännön harjoittelua. Koulutuspäivän kesto taukoineen on 8 h. Koulutukseen osallistuneet saavat Teknosafe putoamisvaarallisella alueella työskentelyn perusteet -kortin.

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn perusteet -koulutuksen jälkeen koulutettavalla on:

 • valmiudet tunnistaa putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn liittyvät vaarat ja riskitekijät
 • valmius valita käyttöön oikeat työmenetelmät ja varusteet
 • valmius käyttää putoamissuojaimia turvallisesti tasoilla, loivilla katoilla, tikkailla ja henkilönostimissa liikuttaessa ja työskenneltäessä

Avoimen putoamisvaarallisella alueella työskentelyn perusteet -koulutuksen sisältö

Teoriaosio (kesto 2 h):

 • Putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn liittyvät eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet.
 • Putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn liittyvien työturvallisuus-prosessien perusteet; vaarojen kartoitus, riskinarviointi, työmenetelmäohjeistus ja pelastussuunnitelma
 • Varautuminen hätätilanteisiin
 • Putoamissuojauksen, kohteen saavuttamisen, työasemoitumisen sekä oikeiden varusteiden ja työmenetelmin valitsemisen perusteet; putoamisvaaralliselle alueelle pääsyn estävät järjestelmät, putoamisen pysäyttävät järjestelmät, työasemointijärjestelmät, köysityöskentelyjärjestelmät, kiinteät putoamissuojausjärjestelmät, kolmijalat/vinssit.

Käytännön harjoittelu (kesto 5 h):

 • Eri valjastyyppien pukeminen ja ominaisuudet
 • Säätököysien / laskeutumislaitteiden ominaisuudet ja käyttö
 • Köysitarraimen käyttö yhdessä säätököyden kanssa
 • Putoamisvaaralliselle alueelle pääsyn estävän järjestelmän rakentaminen ja käyttö
 • Vakiomittaisten nykäyksenvaimentimella varustettujen liitoselinten ominaisuudet ja käyttö
 • Turvallinen kiipeily ja työasemoituminen tikkaalla
 • Rakenteesta toimintakyvyttömänä riippuvan henkilön evakuointi

Kouluttajien esittely

Pasi Nissilä

Putoamisvaarallisella alueella ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa työskentelyn pääkouluttajana toimii Pasi Nissilä. Nissilä on koulutukseltaan Irata level 3 -köysiteknikko, jolla on 27 vuoden kokemus eri toimialoilta putoamissuojaukseen, köysityöskentelyyn ja henkilöevakuointiin liittyen. Aikaisemmin hän on toiminut palo- ja pelastustoimen palveluksessa palomies-sairaankuljettajan, pelastussukeltajan, paloesimiehen sekä opettajan tehtävissä vuosien 1995-2010 ajan. Tammikuusta 2011 lähtien Nissilä on toiminut päätoimisena putoamissuojaus-, köysityöskentely- ja henkilöevakuointikouluttajana sekä köysiteknikkona.

Koulutukset voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeidenne mukaisesti.

Ole meihin yhteydessä ja sovitaan koulutuskokonaisuus ja aikataulu.

  Koulutuksiin ilmoittautuminen

  Oheisella lomakkeella voit ilmoittautua koulutuksiimme.

  Voit ilmoittaa samalla lomakkeella useamman osallistujan: merkitse tällöin lisätietoja-kenttään muiden osallistujien nimet sekä varaamasi paikkamäärä.

  Koulutuksen hinta on 295 €/hlö (alv 0 % / 365,80 € sis. alv 24 %).
  Hinta sisältää koulutuksen, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.