Kaasumittareiden kalibroinnit

Kaasuja ja niihin liittyviä riskejä on tänä päivänä lähes kaikilla elämänaloilla. Milloin riskinä on räjähdysvaara, milloin myrkyllisyys tai hapenpuute. Kaasunvalvontaa tarvitaan kaikissa toimintaympäristöissä, joissa voi esiintyä kaasuriskejä. Valvonta perustuu aina yksilöllisiin tarpeisiin.

Kaasumittarit suojaavat henkeä ja omaisuutta. Siksi niiden toimintakunnon ja mittaustuloksen luotettavuuden tulee olla kunnossa. Tämä varmistetaan riittävän usein tehdyllä kalibroinnilla. Jo mittaria hankittaessa kannattaa valinta tehdä toimittajalta, joka pystyy kalibroimaan mittarin koko sen elinkaaren ajan.

Autamme asiakkaitamme kaasumittareiden valinnassa, käyttöönotossa, koulutuksessa ja huollossa.

Mittarihuoltomme kalibroi:

GfG-mittarit

  • kannettavat ja kiinteät kaasumittarit

WatchGas-mittarit

  • kannettavat kaasumittarit

Dräger-mittarit

  • kannettavat kaasumittarit
  • Alcotest-mittarit

    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut