Tulityökurssit

Tulityökurssit

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Tulityöt ovat töitä, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palovaara. Tulitöihin kuuluvat esim. hitsaus, laikkaleikkaus ja kuumailmapuhaltimen käyttö. Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö

Vakuutusyhtiöt ovat tarkentaneet tulityövaatimuksia siten, että tulityötä tekeviltä henkilöiltä ja tulityöluvan myöntäjiltä vaaditaan osallistuminen tulityökoulutukseen ja tulityökortin suorittaminen silloin, kun tulityötä tehdään tilapäisillä tulityöpaikoilla. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Tulityökursseilla käsitellään tulitöihin liittyvät riskit ja käydään läpi tulitöiden suojeluohje. Kurssiin sisältyy myös alkusammuttamisen harjoittelua. Kurssin päätteeksi järjestetään tulityötutkinto. Tutkinnon läpäissyt henkilö saa tulityökortin. Tulityökortti on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta. Sama kortti on voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kurssin sisältö

Kurssi on päivän mittainen, klo 8-16. Kurssin aihealueet:

 • Tervetuloa opiskelemaan
 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Harjoitukset
 • Mitä opin

Ilmoittaudu avoimille kursseille täältä

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto.
Seuraavan 5 vuoden ajan Suomessa on seuraavia tulityökortteja

Tulityöt sekä katto- ja vedeneristysalan tulityöt Ainoastaan tulityöt Ainoastaan katto- ja vedeneristysalan tulityöt

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa: työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä varaa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti.

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityöluvan myöntäjän ja vartijan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.

Vastuullisia henkilöitä

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät jaetaan tulityöluvassa (malli liitteenä) tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

 • Pelastuslaki (468/2003)
 • Vakuutussopimuslaki (543/1994)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Rikoslaki (392/2005)
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
 • Tulityöt suojeluohje 2011
 • Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä (SFS standardi 5900)