Tulityö

Varaa koulutus

Tulitöissä esiintyy kipinöintiä tai niissä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä niin, että toiminnasta aiheutuu palovaara. Tulitöihin kuuluvat esimerkiksi hitsaus, laikkaleikkaus ja kuumailmapuhaltimen käyttö. Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai kermieristyksessä kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Vakuutusyhtiöt ovat tarkentaneet tulityövaatimuksia niin, että tulityötä tekeviltä ja tulityöluvan myöntäjiltä vaaditaan osallistuminen tulityökoulutukseen ja tulityökortti on suoritettava silloin, kun tulityötä tehdään tilapäisillä tulityöpaikoilla. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityökurssin tavoitteena on valmistaa tulityöntekijät ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksien syntyminen. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Tulityökursseilla käsitellään tulitöihin liittyvät riskit ja käydään läpi tulitöiden suojeluohje. Kurssiin sisältyy myös alkusammuttamisen harjoittelua. Kurssin päätteeksi järjestetään tulityötutkinto.

Tutkinnon läpäissyt henkilö saa tulityökortin. Kortti on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta niin Suomessa kuin Ruotsissa.

Kurssin sisältö

Kurssi on päivän mittainen ja se järjestetään klo 8-16. Kurssin aihealueet ovat:

 • Tervetuloa opiskelemaan
 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvoitteet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Harjoitukset
 • Oppimistuloksien arviointi

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto. Tulityökortti on voimassa viiden vuoden ajan

Tulityöt sekä katto- ja vedeneristysalan tulityöt

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa: työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat muun muassa kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä varaa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä ja voimassa oleva tulityökortti.

Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityöluvan myöntäjän ja vartijan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.

Vastuullisia henkilöitä

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät jaetaan tulityöluvassa tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

 • Pelastuslaki (468/2003)
 • Vakuutussopimuslaki (543/1994)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Rikoslaki (392/2005)
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
 • Tulityöt suojeluohje 2011
 • Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä (SFS standardi 5900)

  Koulutuksiin ilmoittautuminen

  Oheisella lomakkeella voit ilmoittautua koulutuksiimme.

  Voit ilmoittaa samalla lomakkeella useamman osallistujan: merkitse tällöin lisätietoja-kenttään muiden osallistujien nimet sekä varaamasi paikkamäärä.

  Koulutuksen hinta on 115 €/hlö (alv 0 % / 142,60 sis. alv 24 %).
  Hinta sisältää koulutuksen, tulityökortin, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.