Työturvallisuuskurssit

Työturvallisuuskurssit

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta.

Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe.

Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on

  • perustiedot yhteisen työpaikan yhteistoiminnasta ja yleisistä vaaroista
  • tiedot työturvallisuuden keskeisistä periaatteista ja hyvistä käytännöistä
  • perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen  perehdyttäminen

Kurssin toteutuksesta vastaa turvallisuuskortin kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja.

Ilmoittaudu avoimille kursseille täältä