Putoamissuojaintarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Suoritamme putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia. Putoamissuojaimet tarkastetaan kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, esimerkiksi silloin, kun suojaimen lujuus on heikentynyt.

Suojaimen lujuutta heikentävät muun muassa putoamisesta aiheutunut rasitus, kemikaalit ja vauriot. Niitä voivat aiheuttaa hankautumiset, kipinät, roiskeet, kuumuus, pakkanen ja UV-säteily. Jäätyminen, likaantuminen tai ruostuminen voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä koukkujen lukintoihin ja tarrainten toimintaan. Ohjeiden vastainen käyttö sekä suojaimen osien kuluminen ja vanheneminen vaikuttavat myös suojaimen luotettavuuteen.

Vuositarkastuksen yhteydessä putoamissuojain ja sen osat

  • puhdistetaan kevyesti irtoavasta liasta (varsinainen pesu ei kuulu tarkastuksen piiriin)
  • huolletaan / kunnostetaan (jos mahdollista) ohjeiden mukaisesti.

Jos suojain ei läpäise tarkastusta se poistetaan kokonaan käytöstä. Putoamissuojaimista pidetään rekisteriä, johon merkitään huollot ja tarkastukset sekä suojaimen perustiedot. Jokainen suojain yksilöidään tunnisteella ja tarkastusmerkinnällä.

Aikaisemmin putoamissuojainten tarkastuksen yhteydessä tehtiin ns. vetokoe, jota ei enää suositella kuin poikkeustapauksissa, koska suojaimet saattavat heikentyä tarpeettomasti kokeessa.

    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut