Nostotyynytarkastukset

Nostotyynyt ovat standardin DIN EN 13731 mukaisten määräaikaistestivaatimusten sekä kansallisten määräysten alaisia (esim. Saksassa DGUV-G 305–002).

Vähintään kerran vuodessa nostotyynyjärjestelmille tehdään koulutetun henkilön toimesta visuaalinen tarkastus ja toimintatesti standardin DIN EN 13731 sekä kansallisten määräysten mukaisesti. Lisäksi vähintään 5 vuoden välein, tai jos järjestelmän turvallisuudesta ja luotettavuudesta on epäilystä, valmistajan tai koulutetun henkilön on suoritettava painetesti standardin DIN EN 13731 ja kansallisten määräysten mukaisesti. Testit dokumentoidaan asianmukaisesti.

    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut