Käsisammuttimet ovat oikein käytettyinä tehokkaita alkusammutusvälineitä, joiden tarkoituksena on vähintäänkin rajata paloa ja viivyttää sen etenemistä, kunnes palokunta ehtii paikalle. Tehokkaalla  ja onnistuneella alkusammutuksella voi välttää todella isoja henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Autamme mielellämme oikean sammuttimen valinnassa.

Sammutinta valitessa kannattaa huomioida muun muassa, millainen materiaali kohteessa voi mahdollisesti palaa. Palot voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin:

Kiinteiden aineiden palot - A-paloluokka, max. teholuokka 55A

A-palot – Kiinteiden, tavallisesti orgaanisten, hehkuen palavien aineiden palot (esim. puu, paperi, hiili)
Max. teholuokka 55A

Luokan A sammutustestiä varten erityiselle testialustalle kootaan puutapuli, jonka leveys ja korkeus on n. 0,5 metriä. Tapulin pituus (desimetreissä) ja rivien määrä pituussuunnassa määrittävät sammuttimen teholuokan.

Esimerkiksi teholuokan 34A sammuttimen pitää sammuttaa 3,4 metriä puutapulia.


B-palot – Nestemäisten ja nesteytyvien aineiden palot (esim. alkoholi, bensiini, muovi)
Max. teholuokka 233B

Paloluokan B sammutustestiä varten sylinterimäinen teräsallas täytetään vesi-heptaaniseoksella, jonka suhde on 1/3 vettä, 2/3 heptaania. Altaan koko riippuu nesteen tilavuudesta. Litramäärä, jonka sammutin sammuttaa, merkitään kirjaimen perään numerona.

Esimerkiksi teholuokan 144B sammuttimen pitää sammuttaa 144 litraa palavaa nestettä.


C-palot – Kaasupalot (esim. nestekaasu)

Paloluokalle C ei ole määritetty minimivaatimuksia, eikä sitä testata erikseen. Sammuttimen valmistaja ilmoittaa soveltuvuuden kaasupaloihin. C-luokan paloihin soveltuvat kuitenkin ainoastaan jauhesammuttimet, jotka ovat läpäisseet luokan B ja/tai A sammutustestin.


D-palot – Metallipalot (esim. alumiini, magnesium)

D-paloluokka ei kuulu standardin EN 3-7 vaatimuksiin, eikä sille näin ollen ole määritetty sammutustestiä. Vain jauhesammuttimille.


Rasvapalot - paloluokka F, max. teholuokka

F-palot – Elintarvikerasvapalot (esim. ruokaöljy)
Max. teholuokka 75F

F-luokiteltu sammutin soveltuu elintarvikerasvojen, kuten ruokaöljyn, sammuttamiseen. F-luokan sammuttimella tulee olla myös A- ja/tai B-luokitus. Kirjaintunnuksen perässä oleva numero kertoo, kuinka monta litraa palavaa elintarvikerasvaa sammutin sammuttaa. Esim. 25F -tehoinen sammuttimen pitää sammuttaa 25 litraa.

Yleisimmät sammutintyypit ja niiden paloluokat

Paloluokat ja sammutintyypit

JAUHE

Sammutusjauhe koostuu kemiallisten aineiden seoksista, joihin on yhdistetty natrium- ja kaliumkarbonaattia, monoammoniumfosfaattia (MAP) ja erilaisia lisäaineita. Jauheet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:
• Monikäyttöinen – monitoimijauhe sopii ABC-paloluokkien sammuttamiseen
• Divalentti – natrium- tai kaliumkarbonaattipohjainen jauhe, joka on tarkoitettu BC-paloluokkien tai tiettyjen paloluokkien (paloluokka D) sammuttamiseen.

Vesihöyryksi muuttuvan sammutusjauheen vaikutukset:
• Tukahdutus
• Jäähdytys
• Palamattomien osien suojaus ja palonkestävyyden parantaminen

VAAHTO

Sammutusvaahto on vesipohjainen sammute, johon on lisätty vaahtoavia lisäaineita. Se on tarkoitettu pääasiassa A- ja B-luokan palojen sammuttamiseen, tai tiettyjen erityisten lisäaineiden kanssa F-luokan palojen sammuttamiseen. Vaahdon vaikutukset:
• Tukahdutus (tukahduttaa hapen palavasta materiaalista)
• Jäähdytys (laskee lämpötilaa syttymispisteen alle)

Vaahtosammutin on erittäin monipuolinen, ja se sopii yleensä myös jännitteisten palojen sammuttamiseen (varmista tämä aina sammutinkohtaisesti). Hyvä näkyvyys, helppo siivous sekä hyvin alhainen sammutteen sisään hengittämisen riski ovat vaahtosammuttimen pääetuja. Jokaisella sammuttimella on oma lisäaineseoksensa, johon sen suorituskyky ja sammutusluokka perustuvat. Siksi huollon aikana on tärkeää tarkistaa oikea sammute, jotta se noudattaa sammuttimen teknisiä suorituskykyominaisuuksia.

VESI

Vesi on ympäristöystävällinen sammute, joka soveltuu A-palojen sammuttamiseen. Voidaan käyttää myös jännitteisten palojen sammuttamiseen edellyttäen, että sammutin on läpäissyt standardin EN 3/7 vaatiman dielektrisen testin. Vesisumun vaikutukset:
• Eristys (eristää hapen palavasta materiaalista)
• Jäähdytys (laskee lämpötilan syttymispisteen alle)

HIILIDIOKSIDI CO2

CO2 on inertti, dielektrinen kaasu. Hiilidioksidi on tehokas sammute jännitteisten palojen sammuttamiseen, ja sitä suositellaankin asennettavaksi sähköpaneelien läheisyyteen. Pienissä tiloissa tulee huomioida voimakas hapen syrjäytyminen. Hiilidioksidin vaikutukset:
• Tukahdutus (syrjäyttää hapen)
• Jäähdytys (purkautuu n. -75 °C :ssa)

Suihkun hyötyetäisyys on noin 2/3 metriä.


    Ota yhteyttä