Sammutusjärjestelmät tulee testata säännöllisin väliajoin, jotta niiden toimintakunto hätätilanteessa voidaan varmistaa. Sama testausvaatimus koskee myös sekoittajaa.

Koska vesi ja vaahtoneste ovat omissa, erillisissä kierroissa, sekoitussuhde voidaan testata tarkasti ilman, että muodostetaan premixiä tai vaahtoa. Tämä on ympäristöystävällinen ratkaisu, joka ei tuota hävitettävää jätettä tai kontaminaatiota ja säästää kustannuksia, sillä korvaavaa vaahtonestettä ei tarvitse hankkia.

Paluulinja mahdollistaa vaahtonesteen kierron takaisin säiliöön testauksen aikana. Samanaikaisesti sen tilavuusvirta mitataan virtausmittarilla. Mittaamalla vaahdon virtaus samaan aikaan sekoittajan läpi kulkevan sammutusveden virtauksen kanssa saadaan laskettua sekoitussuhde. Tällä tavalla toimien ei muodosteta lainkaan vesi/vaahto-seosta eikä vaahtoa.


    Ota yhteyttä