CE-merkintä

on EU-lainsäädännön mukainen merkintä tiettyjen tuotteiden tuoteturvallisuudesta. Hakemalla CE-merkintää valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset ja että tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkastukset. CE-merkintä on jaettu kolmeen kategoriaan:

  • Kategoria I – yksinkertainen rakenne, vähäisiä vaaroja vastaan
    Tuotteessa tulee olla CE-merkintä
  • Kategoria II – keskinkertainen rakenne, vaativia vaaroja vastaan
    Tuotteessa tulee olla CE-merkintä ja EY-vaatimustenmukaisuustodistus
  • Kategoria III – monimutkainen rakenne, vakavia vaaroja vastaan
    Tuotteessa tulee olla CE-merkintä ja EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Valmistajalla tulee olla tuotteelle laadunvarmistusjärjestelmä sekä ulkopuolinen, laadunvalvonnasta vastaava tarkastuslaitos. Kaikille tuotteille tulee olla tekniset tiedot ja vaatimustenmukaisuustodistus saatavilla.

EN ISO 11612:2015 – Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus. Vähimmäissuojausvaatimukset.

Standardi määrittelee käyttäjän suojauksen liekin kontaktikuumuudelta sekä konventio- ja säteilylämmöltä (rajoitettu määrä). Käyttäjä on myös suojattuna tietyltä määrältä nestemäistä alumiinia sekä sulan raudan roiskeita.

Koodikirjain A – Liekin leviäminen (syttyminen)
A1 • Pintasyttyminen 10 sekuntia
tai
A2 • Reunasyttyminen 10 sekuntia

Koodikirjain D – Suoja sulan alumiinin roiskeilta
Testattu sulatetulla alumiinilla
D1 • 100-200 g
D2 • 201-350 g
D3 • ≥ 351 g

Koodikirjain B – Liekkikosketus (konvektiokuumuus)
Materiaalin sisäpuolen lämpötilan nousuun 24 °C:een [= 2. asteen palovamma] kuluva aika
B1 • 4-9 sekuntia
B2 • 10-19 sekuntia
B3 • 20 sekuntia

Koodikirjain E – Suoja sulan raudan roiskeilta
Testattu sulatetulla raudalla
E1 • 60-120 g
E2 • 121-200 g
E3 • ≥ 201 g

Koodikirjain C – Lämpösäteily
Materiaalin sisäpuolen lämpötilan nousuun 24 °C:een [= 2. asteen palovamma] kuluva aika
C1 • 7-19 sekuntia
C2 • 20-49 sekuntia
C3 • 50-94 sekuntia
C4 • ≥ 95 sekuntia

Koodikirjain F – Kosketuskuumuus
Testauslämpötila 250 °C
F1 • 5-9 sekuntia
F2 • 10-14 sekuntia
F3 • ≥ 15 sekuntia

Valinnainen testi: Koodikirjain W – Vedenpitävyys
Vedenpitävyys testataan ja luokitellaan standardin EN 343 mukaan

EN 407 – Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 407 kuvaa suojakäsineen suojaustasoa kuumuutta vastaan. Käsineen suojaustaso tulee merkitä käsineen piktogrammissa vasemmalle kuudella suojaustasojen mukaisella numeromerkinnällä. Testauslaitokset testaavat kuumansuojakäsineiden kestävyyden ”B” suojaustasoilla:
1 = 100 °C, 2 = 250 °C, 3 = 350 °C, 4 = 500 °C.

A: Materiaalin syttymiskestävyys (suojaustaso 0-4)
B: Suojaus kosketuslämpöä vastaan (suojaustaso 0-4)
C: Suojaus avotulta vastaan (suojaustaso 0-4)
D: Suojaus säteilylämpöä vastaan (suojaustaso 0-4)
E: Suojaus sulaneen metallin pieniä roiskeita vastaan (suojaustaso 0-4)
F: Suojaus sulaneen metallin suuria roiskeita vastaan (suojaustaso 0-4)

EN 388 – Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Mekaanisia vaaroja vastaan suojaavien suojakäsineiden tulee saavuttaa ainakin yksi ominaisuuksista A-D. Käsineen mekaaniset ominaisuudet näkyvät piktogrammissa neljällä suojaustasojen mukaisella numeromerkinnällä.

A: Hankauslujuus (suojaustaso 0-4)
B: Viiltosuojaus – versio 1 (suojaustaso 0-5)
C: Repäisylujuus (suojaustaso 0-4)
D: Pistolujuus (suojaustaso 0-4)
E: Viiltosuojaus – versio 2 (suojaustaso A-F)
Valinnainen: Suojaus iskuja vastaan (suojaustaso [P])