Kaasumittarin kalibrointi

Osasto:

Pyydä tarjous

Tuotetiedot

Kaasumittarin säännöllinen kalibrointi ja testaus on elintärkeää sen toimintakunnon varmistamiseksi. Kaasumittarit suojaavat ihmishenkiä ja omaisuutta, joten niiden toimintakunnon ja mittaustulosten luotettavuuden on oltava kunnossa. Tämä varmistetaan kalibroimalla kaasunilmaisin riittävän usein.

Mittareita hankittaessa on suositeltavaa valita toimittaja, joka pystyy kalibroimaan kaasunilmaisimet koko niiden elinkaaren ajan.

Huoltomme kalibroi:
GfG:n kannettavat ja kiinteät kaasumittarit
WatchGasin kannettavat kaasumittarit
• Drägerin kannettavat sekä Alcotest-mittarit

    Tarjouspyyntö

    Tarjouspyyntö on tuotekohtainen. Laajemmissa usean tuotteen ja/tai palvelun tilauskokonaisuuksissa voit täyttää kustakin tuotteesta oman pyynnön tai voit ottaa yhteyttä myyntiimme.