FireDos – älykästä sekoitusta virtaavan veden voimalla

Monet tulipalotilanteet edellyttävät vaahtonesteen käyttämistä sammuttamisessa nopean ja tehokkaan sammutuksen saavuttamiseksi. Vaahdon muodostamisessa oleellista on tarkka vaahtonesteen sekoittaminen sammutusveteen. Tässä vaatimuksessa FireDos on ylivertainen: erityissuunnitellut hydraulimoottori ja mäntäpumppu toimivat vakiovirtausperiaatteella, mikä takaa tarkan sekoituksen eri veden virtauksilla ja paineilla.

FireDos-sekoittajat soveltuvat käytettäväksi sprinkler- ja delugejärjestelmissä, kuiva- ja märkäjärjestelmissä ja ylipäätään kaikissa kohteissa, joissa palavia materiaaleja valmistetaan, kuljetetaan, varastoidaan tai hävitetään. Käyttökohteita voivat siten olla esim. säiliöalueet, lastausalueet, hangaarit, varastot, pumppaamot ja jätteenkäsittely.

FireDos-periaate: täysin mekaaninen, vakiona pysyvällä sekoitussuhteella

Sekoittajan hydraulimoottori pyörii virtaavan veden voimalla. Tämä liike välitetään vaahdon annostelua ja sammutusveteen syöttöä hoitavalle mäntäpumpulle. Valinta vaahdon imun ja sammutusveteen annostelun sekä vaahtonesteen säiliöön palauttamisen välillä tehdään palloventtiilillä. Yksinkertaista ja luotettavaa!

FireDos saa sekoitusprosessiin tarvitsemansa energian sammutusveden virtauksesta. Painehäviö on aina alhainen ja sitä voidaan myös minimoida optimaalisella FireDos sekoittajakoon valinnalla. Kaikki FireDos sekoitusjärjestelmän osat on koottu asennusvalmiiksi yhdeksi kiinteäksi yksiköksi ja testattu tehtaalla toiminnan ja vuotojen osalta. Laitteen käyttöönotto voidaan suorittaa välittömästi asennuksen jälkeen. Säätöjen ja asetusten tekeminen ei ole tarpeellista, eikä myöskään mahdollista.

Räätälöityjä sekoitusjärjestelmiä kaikkiin käyttökohteisiin

FireDos sekoittajia ovat kiinteissä sammutusjärjestelmissä menestyksekkäästi käytössä tuhansissa ja tuhansissa rakennuksissa, tehtaissa ja muissa kohteissa ympäri maailmaa.

Kaikille yleisille sammutusaineille

FireDos sekoitusjärjestelmiä voidaan käyttää sekoittamaan kaikkia yleisiä sammutusaineita. Käyttöön soveltuu ei-paineenalainen, normaalissa ilmanpaineessa oleva sammutusainesäiliö, jota voidaan jopa sammutuksen aikana helposti täyttää ja tyhjentää. Sammutusaineen korvaaminen tai vaihtaminen toiseen on siten mahdollista ilman ongelmia ja aikaviivettä. Sammutusainesäiliö ei myöskään ole paineastia ja siten sen elinkaarikustannukset ovat edulliset.

Mm. seuraavia sammutusainetyyppejä käytetään ja niitä voidaan lisätä sammutusveteen FireDos sekoitusjärjestelmällä:

 • fluorivapaat vaahtonesteet
 • kalvovaahtonesteet (AFFF)
 • kalvovaahtonesteet polaarisille nesteille (AFFF-AR)
 • A-vaahtonesteet ja monitoimivaahtonesteet
 • proteiini- ja fluoroproteiinikalvovaahtonesteet
 • geeliä muodostavat sammutusaineet

Saatavana mallit

* Minimivirtaus riippuu käyttöpaineesta ja käytettävästä vaahtonestetyypistä.

Myös muut sekoitussuhteet mahdollisia. Kysy lisää.

Hyviä syitä valita FireDos

 • Toimii pelkällä virtaavan veden voimalla. Ei tarvitse sähköä tai varavirran järjestämistä.
 • Erikoissuunnitellun vaahtopumpun ansiosta soveltuu myös erittäin paksuille alkoholinkestäville ja fluorivapaille vaahtonesteille.
 • Laaja käyttöalue – sekoitussuhde pysyy kuitenkin vakiona kaikilla virtauksilla ja kaikissa paineolosuhteissa.
 • Hyväksytty laajan käyttöalueen ansiosta moniin erilaisiin järjestelmiin:  sprinkleri, deluge, märkä- ja kuivajärjestelmät.
 • Ei veden häviötä, koska hydraulimoottori on suljettu järjestelmä.
 • Nopea asennus ja käyttöönotto. Toimitetaan valitulla hydraulimoottorin virtaussuunnalla.
 • Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas: Vaahtonesteen sekoitussuhteen testaus voidaan tehdä ilman vaahdon tai premixin muodostamistaEi ole nopeampaa ja helpompaa tapaa tehdä testaus: todellisia olosuhteita simuloivassa testitilassa vaahtoneste palautetaan takaisin varastosäiliöön ja sen tilavuus mitataan.
 • Vain tarvittavaa määrää vaahtonesteestä liikutetaan: ei liikkeestä aiheutuvaa kuumenemista.
 • Ei aikarajoitteita sammuttamiselle: Erillinen vaahtonestesäiliö on paineeton ja se voidaan siten täyttää aina, kun se on tarpeellista.
 • Maailmanlaajuiset hyväksyntätodistukset.

FireDos-projektissa autamme mielellämme myös suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa!

Lataa esite tästä.
Katso video tästä.

Sekoittajat FireDos

Näytetään kaikki 11 tulosta