Ultraääntä hyödyntävät mittalaitteet erilaisten säiliöiden pinnankorkeuden, tilan ilma- ja vesitiiveyden sekä putken virtausnopeuden ja seinämäpaksuuden tarkkaan määrittämiseen. Ultraäänitekniikalla mittaukset suoritetaan mitattavan kohteen ulkopinnalta, joten laitteet ovat ei-invaasisia, eivätkä aiheuta kustannuksia tai häiritse testattavan kohteen normaalia toimintaa. Kompaktin kokoiset, kestävät ja tarkat mittauslaitteet antavat luotettavan tuloksen nopeasti ja perinteisiin menetelmiin verrattuna edullisemmin, helpommin ja monesti myös turvallisemmin.

Nestepinnankorkeuden määrittäminen käy vaivattomasti ja käyttäjäystävällisesti ilman raskaiden säiliöiden nostelua tai esimerkiksi sammutusjärjestelmän irti kytkemistä, jolloin tila jäisi suojatta tarkastuksen ajaksi.

Tilan ilma- ja vesitiiveyden määrittäminen ja mahdollisten vuotojen etsiminen sujuu nopeasti ja luotettavasti ilman, että tilaa tarvitsee tyhjentää ihmisistä, paineistaa tai altistaa veden sisäänpääsylle.

Virtausnopeuden mittaus voidaan suorittaa nopeasti ja tarkasti ilman, että putkea tarvitsee porata tai poistaa käytöstä laitteen asentamisen ajaksi. Myös putken sisäinen paine voidaan määrittää helposti ja luotettavasti, jotta voidaan esimerkiksi varmistua siitä, että putkiston paine on turvarajojen sisällä.

Paksuusmittarilla pystytään helposti ja nopeasti havaitsemaan korroosio lähes mistä tahansa materiaalista valmistetusta putkesta. Putken seinämäpaksuuden säännöllinen tarkkailu mahdollistaa nopean reagoinnin sekä vahinkojen ja kustannusten minimoinnin.

Mittalaitteet