Suljetuissa ympäristöissä, kuten tie- ja rautatietunnelit, tapahtuvilla onnettomuuksilla ja erityisesti tulipalo-onnettomuuksilla voi olla vakavat seuraukset. Riski kasvaa merkittävästi, jos tunnelissa ei ole yhdenmukaista ja jatkuvaa turvaopastusta, jossa annetaan tiedot poistumisteistä, sammutusvälineistä, hätäpuhelimista, turvallisista alueista, jne.

Ihmisten turvallisuuden ja vahinkojen rajoittamisen kannalta ensimmäiset 10 -15 minuuttia ovat ratkaisevia onnettomuudessa. Jälkivalaisevat Everlux-AL-tunneliopasteet ovat tehokas keino riskien vähentämiseksi, koska ne opastavat selkeästi ja yksiselittei­sesti.

Opasteiden valmistuksessa on käytetty Everlux-LLL -tuotevalikoiman pigmenttejä, mikä mahdollistaa nopean energian varastoinnin jopa heikosti valaistuissa paikoissa. Jälkivalaisevat Everlux-AL-tunneliopasteet on valmistettu alumiinipohjalle, mikä takaa hyvän suorituskyvyn äärimmäisissä olosuhteissa.

Lue lisää tunneliopasteiden teknisistä ominaisuuksista ja asennuksesta.

Tunneliopasteet