Kaikki Vetter-hyppytyynyt on hyväksytty riippumattoman instituutin toimesta Berliinissä standardin DIN 14151-3:n mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää intensiivistä testausta lukuisilla pudotustesteillä, erilaisilla putoamispainoilla sekä pudotusasennoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään törmäystestiin, jossa varmistetaan, ettei hyppäävä henkilö osu pintaan liian lujaa, iskeydy hyppytyynyn läpi maahan, tai ponnahda takaisin ilmaan. Tämä ja monet muut testit varmistavat sekä hyppääjän että pelastushenkilöstön turvallisuuden ja suojan paikan päällä.

Hyppytyyny tulee tarkastaa vuosittain ja jokaisen käytön jälkeen. Lisäksi säännöllisesti tulee suorittaa kattavampi turvallisuustarkastus. Tarkastuksen saa tehdä koulutettu henkilö. Teknosafe suorittaa Vetter-hyppytyynyjen määräaikais- ja turvallisuustarkastukset valmistajan valtuuttamana.

Hyppytyynyn maksimielinikä on 15 vuotta.

Hyppytyynyt