Teknosafesta löydät vaahtonesteet kaikkiin sammutustarpeisiin.

Syttynyt tuli pitää saada sammumaan nopeasti ja tehokkaasti!
Palamisella on neljä perusedellytystä:
• palava aine
• riittävästi happea
• syttymislämpötila
• keskeytymätön ketjureaktio

Jos jokin näistä välttämättömyyksistä puuttuu, tuli ei voi syttyä.
Kemiallisesti palamisprosessi on syttymislämpötilan aikaansaama nopeasti etenevä reaktio palavan materiaalin ja ilmakehän hapen välillä. Palon sammuttamiseksi palava materiaali tulee erottaa ilmakehän hapesta tai viilentää syttymislämpötilan alapuolelle.

Vaahtonesteellä sammutettaessa molemmat vaatimukset pystytään täyttämään. Vaahdotusta käytettäessä saavutetaan mm. seuraavat vaikutukset: erotteleminen, viilentäminen, peittäminen, tukahduttaminen, ja eristäminen.

Hyvän vaahdon aikaansaamiseksi tarvitaan vaahtonestettä, sekoituslaite ja vaahtolaite ilman lisäämiseksi vesi-vaahtoneste -seokseen. Sekoituslaite määrittelee valittavan vaahtonesteen sekoitussuhteen ja käytettävissä oleva vaahtolaitteisto valittavan vaahtotyypin.

On myös ensiarvoisen tärkeä analysoida, minkälaiseen paloriskiin vaahtosammutuksella ollaan varautumassa. Sammutusvaahtonesteen valinnassa tulee huomioida kaikki eri osa-alueet! 

Sivuillamme on esitelty tyypillisimmät vaahtonestevaihtoehdot. Jos et löydä etsimääsi, kysythän lisätietoja.

Vaahtonesteet