Perinteisesti savukoneet muodostavat savun pumppaamalla savunesteen lämmittimien läpi. Lämpöenergian siirtyessä lämmittimistä savunesteeseen, lämmittimet väistämättä jäähtyvät. Lämmittimien lämpötilan laskiessa tietyn lämpötilan alapuolelle, ei savua enää voida tuottaa. Tämän takia savukoneet, joita ei ole tarkoitettu paloharjoituksiin, vaativat aikaa uudelleenlämpenemiseen ja latautumiseen käyttökertojen välillä. Lisätäkseen toiminta-aikaansa, tällaiset savukoneet usein aloittavat toimia optimaalista lämpötilaa korkeammalla lämpötilalla mikä johtaa palaneisiin hiukkasiin. Kun savu on tuotettu, laskee lämmittimen lämpötila optimaalisen lämpötilan alapuolelle mikä puolestaan johtaa märän savun tuottamiseen; märkä savu jättää savunestejäämiä. Tällöin savunesteen syöttö katkaistaan, jotta lämmittimet saavat aikaa latautua ja lämmitä uudelleen.

Maahantuomamme Lion-savukoneet eroavat perinteisistä savukoneista. Ne eivät toimi perinteisellä tavalla eli ne eivät syötä  savunestettä jatkuvasti. Niissä ei myöskään käytetä monia eri lämpötiloja. Sen sijaan nämä savukoneet kontrolloivat lämmittimille syötettävän savunesteen määrää. Tämän avulla tasapainotetaan/määritellään tarkasti lämmönsiirtyminen, taataan jatkuva tasainen lämpötila ja korkealaatuisen savun keskeytymätön tuotto. Tämä tasapaino saavutetaan käyttämällä antureita ja säätimiä. Tämä teknologia mahdollistaa jatkuvan savun tuoton sekä varmistaa mahdollisimman korkeatasoisen savun, jossa on vain niin vähän kuin mahdollista palaneita tai ei-höyrystyneitä hiukkasia. Savunesteen koostumus on ainutlaatuinen, turvallinen ja siitä ei jää jäämiä.

Savukoneet

Näytetään kaikki 3 tulosta