Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan vastuun työntekijöidensä turvallisuudesta. Korkealla työskenneltäessä työnantajan tulee aina huolehtia kyseisen työtehtävän edellyttämästä putoamissuojauksesta. Haasteeksi useissa kohteissa muodostuu se, ettei asianmukaisia kiinnityspisteitä ole olemassa.

Me tarjoamme tähän ratkaisuna kohteen tarpeiden mukaan määritetyt kiinteät putoamissuojausjärjestelmät. Ne voivat olla putoamisen estäviä tai putoamisen pysäyttäviä, kohteeseen pysyvästi asennettuja järjestelmiä. Ensisijaisena ratkaisuna tulee aina pyrkiä estämään putoaminen putoamisen estävä järjestelmällä.

Putoamissuojausvälineiden lisäksi työnantajan tulee myös huolehtia opastuksesta: työntekijöillä tulee olla riittävät taidot ja tiedot välineiden ja varusteiden oikeanlaiseen käyttöön.

Vaijeri- ja kiskojärjestelmät

Näytetään ainoa tulos