FireDos-vaahdonsekoittaja pelastusajoneuvoihinFireDos – Älykästä sekoitusta virtaavan veden voimalla

FireDos sekoitusjärjestelmät toimivat luotettavasti ja vakaalla sekoitussuhteella ilman ulkopuolista energiansyöttöä ja riippumatta muuttuvasta paineesta. Yksinkertainen mekaaninen systeemi toimii virtaus-annostelu -periaatteella; lisälaitteita ei tarvita ja sammutusveden virtausalue on laaja. Tuotteet soveltuvat nesteiden sekoittamiseen. FireDos sekoittaa luotetettavasti ja tarkasti sammutusvaahtonesteen veteen halutulla sekoitussuhteella.

FireDos saa sekoitusprosessiin tarvitsemansa energian sammutusveden virtauksesta. Painehäviö on aina alhainen ja sitä voidaan myös minimoida optimaalisella FireDos sekoittajakoon valinnalla. Kaikki FireDos sekoitusjärjestelmän osat on koottu asennusvalmiiksi yhdeksi kiinteäksi yksiköksi ja testattu tehtaalla toiminnan ja vuotojen osalta. Laitteen käyttöönotto voidaan suorittaa välittömästi asennuksen jälkeen. Säätöjen ja asetusten tekeminen ei ole tarpeellista, eikä myöskään mahdollista.

FireDos-sekoittajia voidaan asentaa kiinteästi ajoneuvoihin, trailereihin, kontteihin jne. Sekoittajat voidaan myös varustaa kehikolla (FD4000 asti), joka mahdollistaa sekoittaja mobiilin käytön.

 

Kaikille yleisille sammutusaineille

FireDos sekoitusjärjestelmiä voidaan käyttää sekoittamaan kaikkia yleisiä sammutusaineita. Vaahtonestesäiliönä voi toimia ajoneuvon kiinteä vaahtonestesäiliö tai vaahtoneste voidaan imeä myös ulkoisen imuyhteen ja imuletkun kautta. Sammutusaineen korvaaminen tai vaihtaminen toiseen kesken pelastustehtävän on siten mahdollista ilman ongelmia ja aikaviivettä.

 

Mm. seuraavia sammutusainetyyppejä käytetään ja niitä voidaan lisätä sammutusveteen FireDos sekoitusjärjestelmällä:
• Kalvovaahtoneste (AFFF)
• Kalvovaahtoneste polaarisille nesteille (AFFF-AR)
• A-vaahtoneste ja monitoimivaahtonesteet
• Proteiini- ja fluoroproteiinikalvovaahtonesteet
• Geeliä muodostavat sammutusaineet

 

OPTIOT JA KONFIGURAATIOT
Sekoitusjärjestelmä, joka ei jätä toivomisen varaa

FireDos sekoitusjärjestelmä voidaan yksilöllisesti muokata kunkin kohteen tarpeiden mukaan. Siten se saadaan parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Valikoima yleisimmin käytettyjä lisävarusteita on esitetty alla.

 • Vaihtoehtoiset virtaussuunnat
 • Takaiskuläppä huuhtelulinjassa
 • Huoltokampi
 • Laipat
 • Suuremmalla avautumispaineella varustettu takaiskuventtiili sekoituslinjassa
 • Takaiskuventtiilikokoonpano huuhtelulinjassa
 • Ylimääräinen palloventtiili huuhtelulinjassa
 • Sähköinen ohjaus 3-tiepalloventtiileille
 • Merivedenkestävyys
 • Sylinterin poiskytkentä: mahdollistaa portaittaisen sekoitussuhteen
 • Sammutusveden virtauksen osoittaminen
 • Minimivirtauksen alennus

Ota yhteyttä. Autamme mielellämme valitsemaan suunnitelmaanne ja kohteeseenne parhaiten soveltuvan kokonaisuuden!

 

 

 

 

 

 

 

Saatavana mallit

FireDos-sekoittaja Hydraulimoottorin nimellishalkaisija Virtausalue
FD500 DN505 50-500 l/min
FD1000 DN65 150-1000 l/min
FD1600 DN100 200-1600 l/min
FD2500 DN100 250-2500 l/min
FD4000 DN150 400-4000 l/min
FD6000 DN200 500-6000 l/min
FD8000 DN250 500-8000l/min
FD10000 DN300 500-10000 l/min
FD20000 DN400 800-20000 l/min

 

Sekoitussuhteet

Kiinteät sekoitussuhteet: esim. 1%; 3%; 6%

Portaittaiset sekoitussuhteet: esim. 3% + 1%

Portaattomasti säädettävät sekoitussuhteet: esim. 0.3-3% 

Hyviä syitä valita FireDos

 • FireDos-yksiköt toimivat vain veden virtauksen voimasta ja eivät tarvitse sähkön käyttöä. Käyttö ei siten kuormita ajoneuvon sähköjärjestelmää.
 • FireDos säilyttää aina sekoitussuhteen, joka on valittu. Sekoitussuhteeseen ei vaikuta virtauksen vaihtelut toiminta-alueella.
 • FireDos:n toimintaan ei vaikuta käytettävän letkun pituus tai tyyppi. Suihkuputken tyyppi ja korkeuserot ovat myös merkityksettömät.
 • FireDos:n toimintaan ei vaikuta veden virtaus- tai järjestelmänpaine. Myöskään virtauksen tai paineen muutokset eivät vaikuta sekoitussuhteeseen tai käyttöön.
 • FireDos:n käyttö ei vaadi käytönjälkeistä huuhtelua. Sekoittajaan jäävä vaahtoneste säilyy sekoittajassa ja takaa sen, että sekoittaja on välittömästi käyttövalmis, kun käyttö jälleen aloitetaan.
 • FireDos ei vaadi jurikaan huoltoa.
 • Laite on helppo asentaa ja käyttää. Asennus onnistuu jopa jälkikäteisasennuksena olemassa oleviin ajoneuvoihin.
 • FireDos-yksikköjä on saatavana useita eri malleja sekoitussuhdevälille 0.1-6% ja virtausaluetarpeille välillä 60-20.000 l/min. Lisäksi useat ominaisuudet voidaan toimittaa sekoittajiin asiakkaan toivomusten mukaan.
 • FireDos soveltuu kaikkien normaalien vaahtonesteiden sekoittamiseen. Lisäksi saatavana on erikoismalleja mm. geelien, öljyjen, sitovien aineiden ja dekontaminaatioaineiden käsittelyyn.
 • FireDos mahdollistaa tyhjän vaahtonestesäiliön vaihtamisen täyteen ilman, että sammutusoperaatio keskeytetään.
 • FireDos on saatavana myös erikoisversiona, jolloin se soveltuu käytettäväksi meriveden kanssa.
 • FireDos on ainut vaahdon ylipainesekoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa märän veden aikaansaamisen luotettavasti myös alhaisilla veden virtauksilla.

 

FireDos-projektissa autamme mielellämme myös suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa!