Lähetin IR29 palaville kaasuille

Innovatiivinen lähetin palaville kaasuille

Pyydä tarjous

Tuotetiedot

Mittausmenetelmä
IR lähettimet tunnetaan luotettavina hälytysjärjestelminä räjähdysvaaran mittaukseen.
Niitä käytetään joko yksittäisten taikka monien palavien kaasujen havaitsemiseen. Tämä tarkoittaa infrapunavalokeilan lähettämistä tietyllä intensiteetillä mittaustilan läpi ja sen syöttämistä takaisin lähettimeen. Osaan tästä valokeilasta imeytyy hiilivetymolekyylejä. Alentunut valokeilan valoteho rekisteröidään lähettimessä ja muutetaan signaaliksi, joka kertoo ympäristössä olevan kaasun % LEL pitoisuuden.

Sisäinen tiedonkeruujärjestelmä
Normi tiedonkeruuyksikkö tallentaa kaiken mittaustiedon, minimi/maksimi arvot, niiden keskiarvot, hälytykset viimeisimpien 24 tunnin ajalta. Tallennukset voi myös katsoa näytöltä 2 tai 8 tunnin kuvaajina. Tämä histogrammi voidaan myös valita pysyväksi näytöksi lähettimen näytölle. Arvot päivittyvät automaattisesti.

Vahvuudet
Erikoispiirre IR teknologiassamme on sen kyky mitata palavia kaasuja myös alimmalla räjähdysvaara rajalla ja sen yläpuolella . Lisäksi kaasujen havannointi onnistuu myös hapettomasta tilasta. Tällä teknologialla anturit eivät voi kontaminoitua , kuten esim. silikoni höyryt tai rikkivety tekevät käytettäessä katalyyttisiä antureita.

Toiminta
IR lähettimissä käytetään yleensä kahta aallonpituutta, niin kutsuttua viite aallonpituutta ja vain yhtä mittaavaa aallonpituutta. Järjestelmiin asetetaan tiukat rajat. Monen hiilivedyn absorbtiospektrit sijaitsevat aallonpituudella 3.3 µm ja ovat suurelta osin päällekkäisiä. Tämä tarkoittaa päällekkäisillä aallonpituuksilla sitä, että vain yhtä yksittäistä aallonpituutta ei voida tarkasti erottaa. Jotkut hiilivedyt kuten usein käytetty hitsauskaasu asetyleeni, on ei-absorboiva aallonpituudella 3.3 µm, mutta absorboiva lähialueen aallonpituuksilla.

Monessa käytännön aplikaatiossa, ei ole olennaisen tärkeää mikä tietty kaasu aiheuttaa räjähdysvaaran, vaan riittävän aikainen varoitus hiilivetyjä mittaamalla. Tarkoituksena on mitata alinta räjähdysvaara rajaa ja varoittaa siitä ajoissa. Virheelliset hälytykset liian alhaisista pitoisuuksista eivät kuitenkaan myöskään ole hyväksyttyjä.

Näitä vaatimuksia ei voida ratkaista kahden aallonpituuden systeemillä.

Patentoitu GfG teknologia
Kansainvälisesti patentoitu IR29:n teknologia on kehitetty ratkaisemaan yllä kuvattu ongelma. Anturin kullattu peilioptiikka sisältää 2 radiaattoria ja 4 detektoria erilaisilla optisilla filttereillä. IR 29:n tarkkaan kalkuloidut, mikrorakenteiset ja puhtaasta kullasta päällystetyt peilioptiikat ovat ainutlaatuisia, koska niissä ei ole säteenjakajia. Tällä pystytään vähentämään signaalin menetyksiä 50 % :lla ja välttämään kokonaan säteenjakajan aiheuttamat fyysiset haitat. Kahden lisä aallonpituuden mittauksen ( 4 aallonpituutta yhteensä) ansiosta parantuu yksittäisten kaasujen mittaus huomattavasti kuten myös selektiivisyys paranee sekä väärät hälytykset vähenevät. Vain 4-aallonpituuden systeemi takaa aina riittävän aikaiset varoitukset sekä samalla estää väärät hälytykset.

Uutta
IR29 on ensimmäinen ja ainut itsessään turvallinen IR kaasulähetin patentoidulla 4-aallonpituuden teknologialla. Syttymissuojaus intrinsically safe, joka on oleellinen kaikessa teollisuudessa, saavutetaan käyttämällä lisä turvasuojaa ” SB1 barrier” ja sen on kansainvälisesti patentoitu ja innovatiivisesti muotoiltu.

Täysin turvallinen jopa Ex alueella 0
IR29 on myös ensimmäinen IR kaasulähetin jota voidaan käyttää myös Ex alueella 0 ja jota voidaan paikan päällä myös huoltaa ja vaihtaa anturi ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Universaali malli
IR29:n ruostumaton V4A teräskuori on suunniteltu kestämään haastavimmissakin olosuhteissa. Lähetin soveltuu pölyn/lian ja vedenkestävyyden ansiosta niin tuotantolaitoksiin, varastoihin, jätelaitoksiin, biokaasulaitoksiin, kaivoksiin kuin öljynporauslautoille.

Graafinen näyttö
Mitatut arvot näytetään korkealaatuisella graafisella näytöllä. Näyttöä voidaan kiertää 180° asennuksesta riippuen IR29.

Itsediagnosointi
Prosessipohjainen signaalin käsittely takaa systemaattisen lämpötilavaihteluiden, ikääntymisen ja likaantumisen kontrolloinnin. Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkkaillaan jatkuvasti itsediagnosoinnilla ja mahdolliset vaatimukset lähettimen huoltamiseen ilmoitetaan välittömästi ja automaattisesti. Lian ja pölyn aiheuttamat häiriöt on lähes täysin eliminoitu innovatiivisella muotoilulla.

    Tarjouspyyntö

    Tarjouspyyntö on tuotekohtainen. Laajemmissa usean tuotteen ja/tai palvelun tilauskokonaisuuksissa voit täyttää kustakin tuotteesta oman pyynnön tai voit ottaa yhteyttä myyntiimme.