Monikaasumittari Microtector III G888

Monikaasumittari G888 – markkinoiden pienikokoisin ja kevyin monikaasumittari jopa 7 eri kaasulle!

Varustettavissa Bluetooth- ja radioyhteydellä.

Pyydä tarjous

Tuotetiedot

Ennätyspieni koko
G888 on pieni ja kevyt 4-7 kaasun mittari, joka on mahdollista varustaa Bluetooth-yhteydellä ja radiomoduulilla. Anturikokoonpanosta riippuen, mittarilla voidaan mitata myrkyllisiä tai syttyviä kaasuja ja höyryjä sekä hapen yli- ja alimäärää. Monipuolinen anturi- ja lisätarvikevalikoima mahdollistaa mittarin käytön tilanteessa kuin tilanteessa.

Helppokäyttöinen
G888 on valmis käytettäväksi heti virran päälle kytkemisen jälkeen. Perustoiminnot – huippulukeman näyttö, LED-lamppu, hälytysten kuittaus, näytön zoomaus ja kääntö – hoituvat helposti yksinkertaisella napinpainalluksella. Kolmen näppäimen avulla on helppo navigoida käyttäjävalikossa, missä voidaan muuttaa asetuksia ja lukea dataloggerin tietoja. G888-mittarissa on vain kolme painiketta, joten sen käyttö on helppoa. Selkeä käyttäjävalikko helpottaa mittarin käsittelyä.

Man Down -hälytys
Mittari on varustettu Man Down -hälytyksellä. Hälytyksen laukeamisaikaa voidaan säätää mittarin valikosta sen hetkisen kohteen ja tilanteen mukaan. Näin ollen kriittisissä tapauksissa pelastustoimenpiteiden aloittamisessa ei menetetä aikaa.

Reaaliaikainen seuranta
G888 pystyy lähettämään reaaliaikaisen mittauslukeman radioyhteydellä GFG Link -keskusyksikköön tai komentokeskukseen. Lisäksi, data voidaan lähettää Bluetooth-yhteydellä mobiililaitteen App-ohjelmaan. Näin komentokeskus tai valvomo on aina tietoinen kyseisen tilan reaaliaikaisesta kaasupitoisuudesta missä työntekijät ovat.

GfG-Link
GfG-Link on turvallinen linkki laitteiden välillä. Riippuen laitetyypistä, 4 tai 10 laitetta voidaan linkittää GfG-Link:iin. Tietty laite on helppo tunnistaa ja kaasupitoisuudet on nopea tarkastaa GfG-Link:in näytöltä. Hengenpelastavalla Man Down -hälytyksellä on erityinen status GfG-Link:in hälytystiloissa. Sitä tehostetaan erehtymättömällä akustisella hälytyksellä ja punaisella vilkkuvana visuaalisena hälytyksenä näytöllä. GfG-Link:in etupaneelissa näkyy selkeästi kaikki siihen linkitetyt laitteet sekä niiden sen hetkinen tilanne. Laitteiden välinen etäisyys (vapaa-alue) yltää noin 700 metriin. Näin ollen työntekijöiden turvallisuutta voidaan parhaimmillaan valvoa 1400 metrin mittaiselta alueelta samanaikaisesti.

Hakulaite-toiminto
Operaation vastuuhenkilö voi lähettää lyhyitä viestejä kaasumittareiden näytöille integroidun hakulaite-toiminnon avulla. Viestit voi lähettää PC:n kautta vapaina teksteinä tai GFG-Link:in kautta esimääriteltyinä lyhytviesteinä.

Anturikokoonpanot
Anturipaikat voidaan täyttää vapaasti seuraavilla antureilla:
1 x katalyyttianturi (CC)
1x infrapuna (IR)
4 x elektrokemiallinen anturi (EC)
G888-mittarin rakenne mahdollistaa erilaiset anturikokoonpanot. Näin kaasumittari on muokattavissa omien mittaustarpeiden mukaiseksi.

Laadukkaat anturit
Laadukkaissa antureissa on pitkä käyttöaika, hyvä mittaustarkkuus, nopea reagointiaika ja matalat ristikkäisherkkyydet. Lisäksi laitteet ja anturin on suunniteltu helposti huollettaviksi.

Luotettava CO2- ja CH4-mittaus infrapuna-antureilla (NDIR)

Mittarissa on yksi IR-anturiportti mistä hiilidioksidi ja hiilivedyt voidaan mitata tarkasti samanaikaisesti. Tätä varten anturi käyttää jopa neljää eri kaasukohtaista aallonpituutta. Säteilyn absorptiopolut ja aallonpituudet sopivat täydellisesti kaasuihin ja mittausalueisiin. Vaihtoehtoisesti, infrapuna-anturi voidaan painekompensoida, jos käytön aikana on mahdollista esiintyä suuria paineenvaihteluita (esimerkiksi kaivosteollisuus). Anturia mahdollisesti vaurioittavat myrkyt, kuten silikoniyhdisteet tai rikkivety, voidaan sulkea pois IR-teknologiassa. Infrapuna-anturin etu verrattuna katalyyttianturiin onkin sen kestävyys – se ei vaurioidu suuressa kaasupitoisuudessa.

Hälytysarvot
Antureiden hälytysarvoja voidaan muuttaa omien vaatimusten mukaisesti: hapelle ja syttyville kaasuille sekä myrkyllisille kaasuille. Lisäksi mittari tarkkailee keskimääräisiä lyhyt- ja pitkäaikaisarvoja ja tallentaa ne muistiin. Kaikkia rajoja voidaan säätää mittarin salasanalla suojatusta käyttövalikosta.

Dataloggeri
Integroitu dataloggeri tallentaa kaasupitoisuudet ja aktivoituneet hälytykset 500 tunnin ajalta. Tallennetut tiedot voidaan lukea testiasemalla TS400 tai kalibrointiasemalla DS400.

Suuri näyttö zoom-toiminnolla ja innovatiivisella hälytysjärjestelmällä
Kirkas, graafinen näyttö voidaan kääntää ympäri 180°, jolloin kaasulukemat voidaan lukea helposti ja vaivattomasti missä tahansa kantoasennossa, esimerkiksi mittarin ollessa kiinnitettynä vaatteeseen. Tämä on selkeä etu: molemmat kädet vapautuvat työhön kun mittarilukemat pystyy tarkastamaan vaivattomasti vain yhdellä vilkaisulla – ei tarvetta kääntää mittaria kädellä parempaan asentoon. Zoom-toiminto helpottaa lukemien lukemista esimerkiksi hengitysmaskia käytettäessä tai oltaessa ilman lukulaseja.

Turvallisuus kohtaa muotoilun
G888-mittari yhdistää tekniset innovaatiot ja houkutteleva muotoilun. Riippumattomat asiantuntijakomiteat ovat vahvistaneet erinomaisen suorituskyvyn suunnittelussa ja toiminnallisuudessa, huomioiden myös pienen koon ja muotoilun. Tavoitteena on aina yhdistää innovatiiviset ideat ja tekniikat toiminnallisen muotoilun kanssa. Näin tuotamme laatua ja kestävyyttä. Synonyymit, mitkä ovat GfG:n symboleita kaasunmittauksessa. Mikään muu kaasumittari ei ole saanut niin monta palkintoa kuin G888 on saanut.

Saatavana myös erikoismalli G888M lisäturvaominaisuuksilla, joka soveltuu erityisesti esimerkiksi kaivostyöhön.

 

    Tarjouspyyntö

    Tarjouspyyntö on tuotekohtainen. Laajemmissa usean tuotteen ja/tai palvelun tilauskokonaisuuksissa voit täyttää kustakin tuotteesta oman pyynnön tai voit ottaa yhteyttä myyntiimme.