Tarkastukset

Sammuttimet

Me Teknosafessa näemme paloturvallisuuden laajana kokonaisuutena, jossa sammuttimet ovat yksi tärkeä osatekijä. Olennainen osa turvallisuutta on sen varmistaminen, että sammuttimet toimivat oikein – tarkastamalla ja huoltamalla ne säännöllisesti.

Tutustu paremmin sammuttimien huoltoon ja tarkastuksiin sivuillamme tai ota meihin suoraan yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

VSS

Toimitamme kaikki väestösuojiin liittyvät varusteet ja tarvikkeet sekä teemme  väestönsuojan tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Sopimuksen mukaan huolehdimme asiakkaan väestönsuojan tarvikkeiden uusimisesta määräaikojen umpeuduttua.

Pelastuslain 379/2011 12 §:n mukaan rakennuksessa olevat pelastuslain tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vaatimus pitää sisällään myös väestönsuojien varusteet ja laitteet.

Velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Tästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti.

Väestönsuojan tiiveyskoe

Sisäasianministeriön asetuksessa 506/2011 todetaan, että väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe. Se tulee suorittaa vähintään 10 vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettava pelastuslaitokselle.

Palopostit

Pikapaloposti on kiinteistöjen tyypillinen ja tehokas alkusammutusväline. Tehokkuus toteutuu vain, jos sen huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti.

Teemme sekä pikapalopostien vuoden välein tarvittavia tarkastuksia että 5 vuoden välein tehtäviä koestuksia. Toimenpiteet tehdään voimassaolevien ohjeiden ja standardin EN 671-3 mukaisesti. Tarkastuksessa käydään läpi mm. kelan, sulkuventtiilin, asennuslevyn ja letkunohjaimen toiminta ja kunto sekä tarkastetaan pikapalopostiletku ja suutin.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että pikapalopostin merkintäopasteet ovat selvästi näkyvillä ja että pikapalopostille on esteetön pääsy mahdollisen hätätapauksen varalta.

Putoamissuojaimet

Määräaikaistarkastukset

Suoritamme putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia. Putoamissuojaimet tarkastetaan kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, esimerkiksi silloin, kun suojaimen lujuus on heikentynyt.

Suojaimen lujuutta heikentävät muun muassa putoamisesta aiheutunut rasitus, kemikaalit ja vauriot. Niitä voivat aiheuttaa hankautumiset, kipinät, roiskeet, kuumuus, pakkanen ja UV-säteily. Jäätyminen, likaantuminen tai ruostuminen voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä koukkujen lukintoihin ja tarrainten toimintaan. Ohjeiden vastainen käyttö sekä suojaimen osien kuluminen ja vanheneminen vaikuttavat myös suojaimen luotettavuuteen.

Tarkastuksen saa tehdä vain putoamissuojaimiin perehtynyt henkilö. Lisäksi tarkastajan on oltava suojaimen valmistajan (tai myyjän) valtuuttama.

Vuositarkastuksen yhteydessä putoamissuojain ja sen osat

  • puhdistetaan kevyesti irtoavasta liasta (varsinainen pesu ei kuulu tarkastuksen piiriin)
  • huolletaan / kunnostetaan (jos mahdollista) ohjeiden mukaisesti.

Jos suojain ei läpäise tarkastusta se poistetaan kokonaan käytöstä. Putoamissuojaimista pidetään rekisteriä, johon merkitään huollot ja tarkastukset sekä suojaimen perustiedot. Jokainen suojain yksilöidään tunnisteella ja tarkastusmerkinnällä.

Aikaisemmin putoamissuojainten tarkastuksen yhteydessä tehtiin ns. vetokoe, jota ei enää suositella kuin poikkeustapauksissa, koska suojaimet saattavat heikentyä tarpeettomasti kokeessa.

    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut