Tarkastukset

Sammuttimet

Me Teknosafessa näemme paloturvallisuuden laajana kokonaisuutena, jossa sammuttimet ovat yksi tärkeä osatekijä. Olennainen osa turvallisuutta on sen varmistaminen, että sammuttimet toimivat oikein – tarkastamalla ja huoltamalla ne säännöllisesti.

Tutustu paremmin sammuttimien huoltoon ja tarkastuksiin sivuillamme tai ota meihin suoraan yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

Palopostit

Pikapaloposti on kiinteistöjen tyypillinen ja tehokas alkusammutusväline. Tehokkuus toteutuu vain, jos sen huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti. Teemme sekä pikapalopostien vuoden välein tarvittavia tarkastuksia että 5 vuoden välein tehtäviä koestuksia.

Ajoneuvojen sammutusjärjestelmät

Rotarexin Compact Line on markkinoiden pienin UNECE-R107 -sertifioitu vesisumujärjestelmä. Compact Line soveltuu esim. linja-autojen, junien, metsä- ja työkoneiden sekä veneiden moottoritilojen suojaamiseen. Luotettavan toiminnan takaamiseksi tulee järjestelmä tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Suoritamme kaikki Compact Line -sammutusjärjestelmien määräaikaistarkastukset ja -huollot.

Väestönsuojat

Toimitamme kaikki väestösuojiin liittyvät varusteet ja tarvikkeet sekä teemme  väestönsuojan tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Sopimuksen mukaan huolehdimme asiakkaan väestönsuojan tarvikkeiden uusimisesta määräaikojen umpeuduttua.

Putoamissuojaimet

Suoritamme putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia. Putoamissuojaimet tarkastetaan kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, esimerkiksi silloin, kun suojaimen lujuus on heikentynyt. Tarkastuksen saa tehdä vain putoamissuojaimiin perehtynyt henkilö. Lisäksi tarkastajan on oltava suojaimen valmistajan (tai myyjän) valtuuttama.

Hyppytyynyt

Hyppytyynyt ovat nopein pelastusväline, kun kohteeseen on vaikea pääsy tai kun halutaan lisäturvaa tikaspelastamiseen. Teemme Vetter-hyppytyynyjen vuositarkastukset sekä turvallisuustarkastukset. Valmistajan suosituksen mukaan tarkastukset tulee suorittaa ainoastaan valtuutettujen henkilöiden ja laitosten toimesta. Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama yritys.

Nostotyynyt

Nostotyynyt ovat erittäin hyödyllinen työkalu raskaiden taakkojen nostamiseen, esimerkiksi loukkuun jääneiden pelastamisessa tai liikenneonnettomuuksissa. Suoritamme Vetter-nostotyynyjen määräaikaistarkastuksia. Teemme sekä vuositarkastukset että vähintään 5 vuoden välein suoritettavat painetestit. Tarkastukset saa suorittaa vain koulutettu henkilö.

Pelastuslaitteet

Tarkastamme LUKAS liikenne- ja raidepelastusvälineet valmistajan valtuuttamana. Suoritamme vuositarkastukset sekä vähintään kolmen vuoden välein tehtävät toiminta- ja kuormitustestit. Tarkastukset saa tehdä ainoastaan asiantunteva laitos tai henkilö.

Savunpoistoluukut

Savunpoistoluukut ovat olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. Tulipalotilanteessa ne poistavat ylimääräisen savun poistumistiloista. Suoritamme savunpoistoluukkujen määräaikaistarkastukset ja huollot. Savunpoistoluukut tarkastetaan 6-12 kk välein.

Paineilmalaitteet

Teemme paineilmalaitteiden, niiden kasvo-osien sekä paineilmapullojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset sekä -huollot valmistajan valtuuttamana. Huollot ja tarkastukset saa tehdä vain valmistajan valtuuttama ja kouluttama henkilö.

Letkunhuoltolaitteet

Teemme letkunhuoltolaitteiden määräaikaistarkastukset ja -huollot valmistajan valtuuttamana. Vuosittain suoritettavat tarkastukset ja huollot saa tehdä vain valmistajan valtuuttama taho.


    Tarjouspyynnöt ja tiedustelut