Korkean paikan työskentely

Korkean paikan työskentely

Putoamissuojauksen työturvallisuuskoulutukset

Turvallisuuteen liittyy olennaisena osana koulutus. Koulutus auttaa työntekijää suoriutumaan työtehtävistään turvallisemmin ja tehokkaammin sekä käyttämään suojaimia oikein ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Samalla koulutus auttaa työnantajaa huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Koulutuksia voidaan räätälöidä myös yritysten omien erityistarpeiden mukaan.

Peruskoulutukset

Kaikissa peruskoulutuksissa käydään läpi suojaimien oikea ja turvallinen käyttö sekä putoamisen pysäyttävien ja putoamisen estävien järjestelmien erot. Myös työn tehostamiseen ja työergonomiaan kiinnitetään huomiota.

Syventävät koulutukset

Syventävissä koulutuksissa perehdytään monipuolisempiin tekniikoihin, joiden ansiosta työskentely tehostuu ja työntekijä voi tehdä haastavampia työtehtäviä.
Koulutettavilla tulee olla peruskoulutus suoritettuna.

Pelastaminen

Kaikissa koulutuksissa käsitellään pelastamisen ja pelastautumisen perusperiaatteita. Putoamissuojaimia käyttävät työntekijät työskentelevät kuitekin sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarvita nopeaa ja tehokasta pelastamistaitoa. Tästä syystä suosittelemme myös Vandernetin tarjoaamaa koulutusta, jossa keskitytään pelkästään pelastamisen harjoitteluun

Koulutuksen tekniikat pohjautuvat IRATA-oppeihin. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) on teollisuuden tarpeista syntynyt kansainvälinen koulutusjärjestelmä putoamissuojaukseen. Kouluttajana toimii Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman IRATA-tason läpäissyt kouluttaja Ari Piela Vandernet Oy:stä.

TURVALLINEN TYÖSKENTELY VAATII OIKEIDEN VARUSTEIDEN LISÄKSI OIKEAT TAIDOT JA ASENTEEN!

Peruskoulutukset:

Kattotyöskentely

Kiinteistönhoitajat, lumenpudottajat, katonrakentajat jne.

Teollisuustyöskentely

Teollisuus, rakennusala, logistiikka-ala, siivoojat jne.

Säiliötyöskentely

Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.

Mastotyöskentely

Sähkö-, energia- ja teleala, rautateiden ylläpito, sekä muut käyttäjät, jotka liikkuvat esim. kiinteissä tikkaissa.

Köysityöskentely

Rope access -köysityöskentelijät, teollisuus, pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos jne.

Pylvästyöskentely

Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.

Pelastaminen

Tehdaspalokunnat, VPK:t, pelastuslaitokset, rope access -köysityöskentelijät jne.