Pääsethän poistumaan pimeästä turvallisesti?

Energiakriisi on ollut menneenä talvena todellinen. Aina on myös olemassa riski muistakin syistä tapahtuviin sähkökatkoksiin. Vaikka kesäaikaan meillä täällä Pohjolassa riittää valoa, useimmissa rakennuksissa on kuitenkin ikkunattomia huoneita, käytäviä ja muita tiloja, joihin luonnonvalo ei yksinkertaisesti pääse kantautumaan.

Mitä siis tapahtuu, kun valot sammuvat ja jäämme pimeyden keskelle?

Pimeys luo paniikkia

Kun koet täydellisen sähkökatkon omakohtaisesti, huomaat, kuinka vaikeaa on navigoida täydellisessä pimeydessä; varsinkin jos tähän lisätään vielä tulipalosta syntyvää savua tai esimerkiksi rakennuksen romahtamisesta seuraava hiekkainen ja pölyinen ilma.

Jos käden ulottuvilla ei ole älypuhelinta tai taskulamppua, etenkin vanhemmalle sukupolvelle ja väestömme heikompiosaisille jäsenille tämä aiheuttaa helposti paniikkia, stressiä ja hämmennystä, mikä lisää tapaturman ja loukkaantumisen riskiä.

Julkisissa tiloissa tai monikerroksissa asuinrakennuksissa riski kasvaa merkittävästi, joten meidän tulisi kaikkien pohtia, kuinka voimme ehkäistä tällaisia tilanteita ja minimoida riskejä.

Jälkivalaisevien opastejärjestelmien laajempi käyttö on tehokas ratkaisu ja voi olla tärkeässä osassa henkien pelastamisessa.

Jälkivalaisevat poistumisopastejärjestelmät – turvasi pimeydessä

Jälkivalaisevat opastejärjestelmät perustuvat erityisiin pigmentteihin, jotka absorboivat UV-valoa, varastoivat sen ja lähettävät energian takaisin näkyvän valon muodossa useiden tuntien ajan. Nämä järjestelmät eivät voi vikaantua – edellyttäen, että ne ”ladataan” ensin UV-valolla. Hätätilanteessa sähköjärjestelmät voivat lakata toimimasta, ja onkin olemassa useita esimerkkejä tapauksista, joissa ihmiset ovat onnistuneet evakuoitumaan turvallisesti julkisista rakennuksista ja kulkuvälineistä ainoastaan, koska niihin oli asennettu jälkivalaisevat opastejärjestelmät – usein sähköisten järjestelmien lisäksi, koska hätätilanteissa ne oikeasti toimivat!

Jos matkustat esimerkiksi risteilyaluksella, lentokoneella tai junalla, tai kuljet maantietunneleissa, huomaat, että näihin on asennettu jälkivalaisevat poistumisopastejärjestelmät. Valitettavasti useammassa tapauksessa nämä järjestelmät on asennettu jälkikäteen jonkin onnettomuuden tai katastrofin seurauksena. Olet ehkä kuullut ”Herald of Free Entreprise” -autolauttaonnettomuudesta, Piper Alpha -öljynporauslautan räjähdyksestä, Ms Scandinavian Star -aluksen tulipalosta, Sveitsin maantietunnelipalosta, jne. On olemassa pitkä luettelo onnettomuuksia, jotka ovat johtaneet jälkivalaisevien opastejärjestelmien sisällyttämiseen turvallisuusmääräyksiin ja onnistuneeseen asennukseen.

Matalalle sijoitettava opastus (Low Location Lighting – LLL)

Miksi matalalle sijoitettava opastus on niin tärkeä?

Savun leviäminen on yksi vaarallisimmista tulipalon seurauksista, mikä tekee evakuoinnista vaikeaa ja joissain tapauksissa mahdotonta. Näissä olosuhteissa näkyvyys heikkenee; tämä aiheuttaa paniikkia ja pidentää evakuointiaikaa, mikä on kriittinen tekijä kuolemaan johtavan myrkytyksen välttämisessä.

Vuonna 2003 Saksassa Ilmenaun yliopisto teki mielenkiintoisen tutkimuksen, jossa jälkivalaisevia järjestelmiä verrattiin sähköisiin evakuointijärjestelmiin savuisissa olosuhteissa (tyypillinen hätätilanne). Tutkimuksessa todettiin, että matalalle tasolle (noin 1 m lattian yläpuolelle – tyypillinen jälkivalaisevalle opastejärjestelmälle) asennetut yhtenäisenä jatkuvat himmeät opastelinjat ovat paljon tehokkaampia poistumisreitin merkintäjärjestelmänä kuin korkealle asennetut, kirkkaat sähköiset valonlähteet. Syynä on se, että savu hajauttaa kirkkaat valot ja voi aiheuttaa hämmennystä, kun taas savun alapuolella olevat jälkivalaisevat järjestelmät tarjosivat yhtenäisenä jatkuvan pakotien.

Everlux® Low Location Lighting (LLL) on ainutlaatuinen järjestelmä, jonka avulla poistumisreitit pysyvät valaistuina tarjoten selkeää, jatkuvaa ja yksiselitteistä opastusta koko matkalla turvalliseen paikkaan johtavalla pakoreitillä. Tämä vähentää mahdollista hämmennystä ja paniikkia – tekijöitä, jotka haittaavat turvallista evakuointia.

Loputonta opastusta

Ympäristönäkökulmasta katsottuna sekä suositut LED-valot että jälkivalaisevat järjestelmät vaativat erityispigmenttejä ja niiden tuottamiseen kuluu runsaasti energiaa. Suuri ero on siinä, että korkealaatuisella jälkivalaisevalla järjestelmällä käyttöikä on loputon. Niin kauan kuin UV-valon lähde on olemassa, jälkivalaisevat järjestelmät toimivat – myös äkillisen sähkökatkon sattuessa.

Tiesithän, että Suomessakin on määritetty standardi SFS-ISO 16069:2019 poistumisopastejärjestelmille?

Standardi SFS-ISO 16069:2019 kuvaa täydellisen matalalle sijoitettavan jälkivalaisevan turvaopastejärjestelmän periaatteita suunnittelusta rakennuksiin asentamiseen asti.

Tämä järjestelmä johtaa nopeaan ja turvalliseen evakuointiin rakennuksen tyypistä riippumatta, jopa savuisessa ympäristössä.

SFS-ISO 16069:2019 -standardin mukaan poistumisopastejärjestelmä on täydellinen turvakilpijärjestelmä, joka koostuu kolmesta opastetasosta:

A) Jälkivalaiseva opastejärjestelmä, joka on sijoitettu yläkorkeudelle ( ≥1,8 m):
Varmistaa poistumisreittien ja sammutusvälineiden opasteiden näkyvyyden ja tunnistettavuuden käyttäjille keskipitkän ja pitkän kantaman katseluetäisyydellä.

B) Jälkivalaiseva opastejärjestelmä, joka on sijoitettu keskikorkeudelle (1,2-1,6 m):
Tarkoitettu välineen käyttäjälle. Tarjoaa ohjeita ja/tai lisätietoa käyttäjille.

C) Jälkivalaiseva opastejärjestelmä, joka on sijoitettu matalalle korkeudelle (asennettu alkaen 300 mm korkeuteen lattiatasosta):
Varmistaa poistumisreittien ja sammutusvälineiden näkyvyyden ja tunnistettavuuden matalalla/lattiatasolla.

SFS-ISO 16069:2019 standardin käyttöönotto mahdollistaa tehokkaamman kommunikoinnin hätätilanteessa, mikä tarkoittaa turvallisempia evakuointiolosuhteita.

Valikoimastamme löydät Everlux®:n laadukkaat jälkivalaisevat opasteet kaikkiin tarpeisiin:

Everlux® -jälkivalaisevat turvakilvet
Everlux®-LLL – matalalle sijoitettavat jälkivalaisevat opasteet
Everlux®-AL  – alumiiniset jälkivalaisevat opasteet tunneleihin
Everlux®-RL – heijastavat ja jälkivalaisevat opasteet


    Ota yhteyttä