Sammutusvaahtonesteiden PFAS-yhdisteet

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä eli PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen markkinoille saattamisen ja käytön kieltämistä. PFAS-yhdisteet voivat saastuttaa maaperää ja juomavettä.

Keväällä 2023 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tulee antamaan lausuntokierroksen jälkeen arvion PFAS-yhdisteiden rajoituksista sammutusvaahdoissa.

PFAS-yhdisteet ovat erittäin pysyviä, ja osan tiedetään olevan terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Yhdisteiden riskejä voidaan vähentää päästöjä rajoittamalla.

(Lähde: https://tukes.fi/-/rajoitusehdotus-pfas-yhdisteiden-kaytosta-sammutusvaahdoissa-ota-kantaa#292af048 )

Meilläkin tapahtuu muutoksia aiheeseen liittyen. Olemme luopuneet Optima S 6 LM-3 -kalvovaahtosammuttimesta ja ottaneet sen tilalle ympäristöystävällisen WS 6 nG Green -kalvovaahtosammuttimen, joka ei sisällä PFAS-yhdisteitä.

Meillä on myös saatavana aiheeseen liittyen tekninen datalehti mm. raja-arvoista. Autamme ja koulutamme myös sammutusjärjestelmien omistajia ja haltijoita vaahtonesteiden vaihdon aiheuttamista muista tarvittavista toimenpiteistä. Kysy lisätietoa!

    Ota yhteyttä