Kauppatakuu
Kaikkien kilpien jälkivalaisevat ominaisuudet ja suorituskyky ovat ISO- ja DIN-standardien vaatimusten mukaiset.
Tämä takaa kuluttajille oikeat tiedot ja korkealaatuisen tuotteen.

BS ISO 17398:2004
Suorituskyvystä riippuvan turvaopasteiden luokittelujärjestelmän erityisvaatimukset.
Suorituskykykriteerit ja testausmenetelmät on määritelty tässä standardissa siten, että kestävyyteen ja odotettuun toimintaan liittyvät ominaisuudet (jälkivalaisevat ominaisuudet) voidaan luonnehtia ja määritellä sillä hetkellä, kun tuote toimitetaan ostajalle.

Katso alla oleva esimerkki:


Värikoodi yhdenmukaistaa opasteet muiden turvavälineiden kanssa (esim. alkusammutin), joiden tekniset tiedot on ilmoitettu itse välineessä.
Tämä auttaa suunnittelijoita ja kuluttajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen käytettävistä opasteista.

Turvaopasteiden laatu varmistetaan jatkuvalla laadunvalvontajärjestelmällä ja kaikilla jälkivalaisevilla Everlux-tuotteilla on Lloyd-tyyppihyväksyntä.

Luminanssiominaisuuksien mittaukset suoritetaan standardien ISO ja DIN mukaisesti laboratoriossa, jonka mittausvälineet on kalibroitu akkreditoidun virallisen tahon toimesta.

Sertifioi valmistajan laadunhallintajärjestelmän
Sertifioi valmistajan ympäristönhallintajärjestelmän
Sertifioi valmistajan työterveys- ja turvallisuushallinnan

TEKNISET TIEDOT

Jälkiheijastavat kilvet

Materiaali: 2 mm paksuinen jälkivalaiseva jäykkä muovi
Painatus: Seripainatus, korkealaatuinen UV-kestävä kiiltomaali
Takuu: 5 vuoden
Pinta: Antistaattinen ja helposti puhdistettava
Palonkestävyys: Itsesammuvat (aiemmin luokka M1)
Kemialliset ominaisuudet: Ei-radioaktiivinen, fosforiton, lyijytön, myrkytön

Matalalle sijoitettavat opasteet

Opasteet ja listat seiniin: 2 mm jäykkää muovia korkealla luminanssilla, joka saadaan aikaan vain 25 luksin valaistuksella.
Listat ja opasteet lattiapäällysteisiin ja portaikkoihin: Itsekiinnittyvä ja luistamaton 0,3 mm paksu polykarbonaatti. Korkea luminanssi saadaan aikaan vain 25 luksin valaistuksella.
Painatusprosessi: Seripainanta korkealaatuisella UV-säteitä kestävällä maalilla. 5 vuoden takuu.
Pinta: Antistaattinen, helppo puhdistaa ja luistamaton (lattiapäällysteiden opasteet ja listat).
Kemialliset ominaisuudet: Ei-radioaktiivinen, fosforiton ja lyijytön.

Luistamattomien lattiatarralistojen luminanssin intensiteetti saattaa olla matalampi johtuen polykarbonaattisesta suojakerroksesta.

Opasteet tunneleihin

Materiaali: erittäin vahvaa 2 mm paksua jälkivalaisevaa alumiinia
Painatus: Seripainatus, erittäin kiiltävää ja UV-säteilyn kestävää maalia
Palonkestävyys: palamaton
Kemialliset ominaisuudet: ei-radioaktiivinen, fosforiton, lyijytön, myrkytön
Takuu: 5 vuoden takuu, jos asennettu tavallisiin olosuhteisiin ja puhdistettu säännöllisesti

Heijastavat / jälkivalaisevat opasteet

Everlux-RL -tuotteissa käytettävä heijastava tausta täyttää heijastavien tuotteiden heijastuskertoimen vaatimukset eurooppalaisen pystysuoria opasteita koskevan standardin EN 12899-1 mukaisesti.

Heijastusominaisuudet: Huomioiden 20′ (0,33°) katselukulman ja tulokulman +5°, heijastuskertoimet ovat seuraavat:

Jälkivalaisevat ominaisuudet: