Tyyppiluokat:

Tyyppi 1 – kaasutiivis kemikaalisuojapuku

Tyyppi 1a – kaasutiivis kemikaalisuojapuku, jossa ympäristön olosuhteista riippumatonta hengitysilmaa johtava laite, esimerkiksi kannettava, avointa kiertoa käyttävä paineilmalaite, on vaatteen sisäpuolella.

Tyyppi 1b – kaasutiivis kemikaalisuojapuku, jossa hengitysilmaa johtava laite, esimerkiksi kannettava, avointa kiertoa käyttävä paineilmalaite, on vaatteen ulkopuolella.

HUOM. Koska kemikaalisuojapukuja käytetään hengityslaitteiden kanssa, on hengityksensuojain valittava oikein. Suodattimen käyttöä rajoittavat tekijät (esimerkiksi hapen puute) on otettava huomioon. Autamme tässä mielellämme.

Tyyppi 1c – kaasutiivis kemikaalisuojapuku, jossa hengitysilmaa johdetaan ylipaineisena, esim. paineilmaverkosta

Tyyppi 3 – nestetiivis kemikaalisuojapuku

Tyyppi 4-6 – roisketiivis kemikaalisuojapuku

Tyyppi 5-6 – hiukkastiivis kemikaalisuojapuku

EN ISO 13688 Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset

Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään suojavaatetuksen ergonomiaa, haitattomuutta, kokomerkintää, vanhenemista, yhteensopivuutta ja merkintää koskevat vaatimukset sekä suojavaatetuksen mukana toimitettavien valmistajan antamien tietojen vaatimukset.
Tätä kansainvälistä standardia ei tule käyttää sellaisenaan, vaan yhdessä suojausvaatimukset sisältävien tuotestandardien kanssa.

EN 943-1:2015 + A1:2019 Suojavaatetus vaarallisia kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset ja kiinteät aerosolit. Osa 1: Suorituskykyvaatimukset tyypin 1 (kaasutiiviille) kemikaalisuojapuvuille

Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset, testausmenetelmät, sekä valmistajan toimittamat tiedot ja merkinnät ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille kemikaalisuojapuvuille. Siinä määritellään koko vartaloa suojaavat henkilönsuojaimet kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset ja kiinteät aerosolit.
Tämä standardi ei aseta vähimmäisvaatimuksia suojaamiselle ei-kemiallisilta vaaroilta, kuten säteily-, tuli-, lämpö-, räjähdysvaarat, tartunta-aineet. Tämän tyyppisiä varusteita ei ole tarkoitettu upotettavaksi kokonaan nesteisiin.

Saumat, liitokset ja varusteet kiinnittävät kokoonpanot sisältyvät tämän standardin piiriin. Tämä standardi määrittää vain lisävaatimuksia komponenteille. Komponenttien, kuten käsineiden, saappaiden  ja hengityssuojainten perussuorituskykykriteerit on annettu muissa eurooppalaisissa standardeissa, täydentäviä vaatimuksia esitetään tässä standardissa.

Hiukkassuojaus rajoittuu vain hiukkasten fyysiseen tunkeutumiseen. Kemikaaleja, kuten voimakkaasti ilmalle herkkiä reagensseja, epävakaita räjähteitä ja kryogeenisiä nesteitä, ei ole otettu huomioon, koska suojaus näiltä lisävaaroilta ei kuulu tähän standardiin.

EN 943-2:2019 Suojavaatetus vaarallisia kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset ja kiinteät aerosolit. Osa 2: Suorituskykyvaatimukset tyypin 1 (kaasutiiviit) kemikaalisuojapuvuille pelastusryhmien (ET) käyttöön

Tässä standardissa määritellään vähimmäisvaatimukset, testausmenetelmät, sekä valmistajan toimittamat tiedot ja merkinnät ilmanvaihdolla varustetuille ja ilman ilmanvaihtoa oleville tyypin 1 (kaasutiiviille) kemikaalisuojapuvuille pelastusryhmien (ET) käyttöön.

Siinä määritellään koko vartaloa suojaavat henkilösuojaimet kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset ja kiinteät aerosolit. Kemikaaleja, kuten voimakkaasti ilmalle herkkiä reagensseja, epävakaita räjähteitä ja kryogeenisiä nesteitä, ei ole otettu huomioon, koska suojaus näiltä lisävaaroilta ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

Tämä asiakirja ei aseta vähimmäisvaatimuksia suojaamiselle ei-kemiallisilta vaaroilta, esim. säteily-, palo-, lämpö- ja räjähdysvaarat sekä tartunta-aineet. Tämän tyyppisiä varusteita ei ole tarkoitettu upotettaviksi kokonaan nesteisiin.

Saumat, liitokset ja varusteet kiinnittävät kokoonpanot sisältyvät tämän standardin piiriin. Lisävarusteiden, käsineiden, saappaiden tai hengityssuojainten suorituskykykriteerit on annettu muissa standardeissa.

Hiukkassuojaus rajoittuu vain hiukkasten fyysiseen tunkeutumiseen.

EN 14126 Suojavaatetus. Vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatteille infektioita vastaan

Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät uudelleen käytettävälle ja kertakäyttöiselle infektoivilta aineilta suojaavalle vaatetukselle.

Leikkaussalivaatetus tai peittoliinat, joita käytetään ristiinsaastumisen estämiseksi kirurgisissa toimenpiteissä, eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

EN 14605 + A1 Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Suorituskykyvaatimukset suojavaatteille, joissa on nestetiiviit (tyypin 3) tai roisketiiviit (tyyppi 4) liitokset, mukaan lukien tuotteet, jotka suojaavat vain osia kehosta (tyypit PB [3] ja PB [4])

Tässä standardissa määritetään vähimmäisvaatimukset seuraaville rajoitetun käytön sekä uudelleen käytettäville kemikaalisuojavaatteille:

  • Koko vartalon suojavaatetus, jossa on nestetiiviitä liitoksia vaatteen eri osien välillä (tyyppi 3: nestetiivis vaatetus) ja tarvittaessa nestetiiviillä liitännöillä komponentteihin, kuten huppuihin, käsineisiin, saappaisiin, visiireihin tai hengityssuojaimiin, jotka voidaan määrittää muissa eurooppalaisissa standardeissa.

    Esimerkkejä tällaisista vaatteista ovat yksiosaiset haalarit tai kaksiosaiset puvut, hupulla tai visiirillä tai ilman, sukkien tai saappaiden kanssa tai ilman, käsineillä tai ilman.
  • Koko vartalon suojavaatetus, jossa on roisketiiviitä liitoksia vaatteiden eri osien välillä (tyyppi 4: roisketiivis vaatetus) ja tarvittaessa roisketiiviitä liitoksia komponentteihin, kuten huppuihin, käsineisiin, saappaisiin, visiireihin tai hengityssuojaimiin, jotka voidaan määrittää muissa eurooppalaisissa standardeissa.

    Esimerkkejä tällaisista vaatteista ovat yksiosaiset haalarit tai kaksiosaiset puvut, hupulla tai visiirillä tai ilman, sukkien tai saappaiden kanssa tai ilman, käsineillä tai ilman.
  • Osittain vartaloa suojaavat vaatteet, jotka suojaavat tiettyjä kehon osia kemiallisten nesteiden läpäisyltä.

    Esimerkkejä tällaisista vaatteista ovat mm. laboratoriotakit, takit, housut, esiliinat, hihat, huput (ei ilmalla) jne. Koska osittainen vartalon suoja jättää jotkin kehon osat suojaamattomiksi, tässä asiakirjassa määritellään vain vaatemateriaalin ja saumojen suorituskykyvaatimukset.

HUOMATUS: Osittain vartaloa suojaavat kemikaalisuojavaatteet, jotka suojaavat vain kemiallisten aineiden tunkeutumista vastaan, kuuluvat standardin EN 13034 (tyyppi PB [6] vaatteet) soveltamisalaan.

EN 1073-2 Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilman ilmanvaihtoa oleville suojavaatteille radioaktiivista hiukkaskontaminaatiota vastaan.

Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät ilman ilmanvaihtoa oleville suojavaatteille, jotka suojaavat käyttäjää radioaktiiviselta hiukkaskontaminaatiolta. Tällaiset vaatteet on tarkoitettu suojaamaan vain käyttäjän vartaloa, käsivarsia ja jalkoja, mutta niitä voidaan käyttää lisävarusteiden kanssa, jotka suojaavat käyttäjän muita alueita (esim. saappaat, käsineet, hengityksensuojain). Näiden muiden alueiden suojaus on määritelty muissa eurooppalaisissa standardeissa.

Tämä standardi ei koske suojaamista ionisoivaa säteilyä vastaan eikä potilaiden suojaamista saastumiselta radioaktiivisilla aineilla diagnostisilla ja/tai terapeuttisilla toimenpiteillä.

EN 1149 Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet.

Ex/ATEX

ATEX tai vanhemmalta nimeltään Ex-määräys tarkoittaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja standardisointia. EU-alueella nämä perustuvat EU-direktiiviin.

Tilaluokka 0
Tila, jossa ilman ja kaasun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.

Tilaluokka 1
Tila, jossa ilman ja kaasun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Tilaluokka 2
Tila, jossa ilman ja kaasun muodossa olevan palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä ja se kestää vain lyhyen ajan.

SOLAS Laivavarustedirektiivi MED 96/98/EC

määrittelee vaatimukset laivavarusteiden turvallisuudelle ja hyväksyttämiselle.