Miksi kaikki kaasumittarit vaativat huoltoa?

Markkinoilla on kaasumittareita, joiden markkinoidaan toimivan koko elinkaarensa ajan ilman kalibrointia. Todellisuudessa sellaisia kaasumittareita ei ole olemassa. Mitä kaasumittarit ovat, miksi niitä tulee käyttää, mitä niiden hankinnassa kannattaa huomioida ja miksi kaikkia kaasumittareita pitää kalibroida?

Kaasuja ja niihin liittyviä riskejä on tänä päivänä lähes kaikilla elämänaloilla. Milloin riskinä on räjähdysvaara, milloin myrkylliset kaasut ja höyryt tai hapenpuute. Kaasunvalvontaa tarvitaan kaikissa toimintaympäristöissä, joissa voi esiintyä kaasuriskejä. Vakavien onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaasuvuodot havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi mahdollisten vaarojen jatkuva seuranta on ratkaisevan tärkeää. Kaasunvalvonta perustuu aina yksilöllisiin tarpeisiin.

Huomioi huollettavuus jo ostovaiheessa

Kaasumittareissa on teknologiaa, joka mittaa ja näyttää ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksia. Kun pitoisuus yltää tiettyyn tasoon, kaasumittari alkaa hälyttää. Eri tarpeisiin on tarjolla paljon erilaisia mittarivaihtoehtoja, myös kannettavia ja langattomia mittareita. Yleisimmät ja käytännöllisimmät mittarit pystyvät mittaamaan useita eri kaasuja samanaikaisesti.

Mittarin valintaan vaikuttaa käyttötarpeen, hinnan, luotettavuuden ja kestävyyden lisäksi myös huoltomahdollisuus. Jo mittaria hankkiessa kannattaa valinta tehdä toimittajalta, joka pystyy kalibroimaan mittarin koko sen elinkaaren ajan.

Kalibroinnilla varmistetaan oikea mittaustulos

Kaasumittarit suojaavat henkeä ja omaisuutta. Mittarit kuitenkin altistuvat käytön aikana monenlaisille ympäristövaikutuksille, esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden vaihteluille. Ilmassa voi olla myös likaa ja muita kaasuja, jotka heikentävät joidenkin anturien suorituskykyä.

Jotta mittaustulokset pysyvät luotettavina, kaasumittarin säännöllinen kalibrointi on välttämätöntä. Kaasumittarin kalibrointia edellyttävät myös turvallisuusvaatimukset. Markkinoilla on olemassa laitteita, joiden markkinoidaan toimivan koko elinkaarensa ajan ilman kalibrointia. Todellisuudessa sellaisia kaasumittareita ei ole olemassakaan, vaan näidenkin mittareiden käyttöohjeen mukaan ne pitää kalibroida.

Kaasumittareiden kalibrointi tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aktiivisessa käytössä ja käyttötilanteesta riippuen kalibrointi voidaan suorittaa myös useammin. Kalibroinnilla varmistetaan, että mittari näyttää oikein. Kun mittarille syötetään esimerkiksi 10 ppm jotakin kaasua, mittari voi näyttää 8 ppm, jolloin se antaa hälytyksen väärään aikaan ja ihminen altistuu kaasulle. Kalibroinnissa tällainen mittari säädetään näyttämään oikeaa kaasun määrää.

Autamme asiakkaitamme kaasumittareiden valinnassa, käyttöönotossa, koulutuksessa ja huollossa.

    Ota yhteyttä