Decontexin teknologiaa kuvaava kuva

SAMMUTUSVARUSTEIDEN PERUSTEELLINEN PUHDISTUS SUOJAA PELASTAJIA – MITEN HOIDAT SEN TEHOKKAIMMIN?

Pelastajat altistuvat sammutustehtävissä jatkuvasti erilaisille haitallisille aineille ja epäpuhtauksille. Tehtävillä käytettävät sammutus- ja suojavarusteet ovat pitkäikäisiä, mikä luonnollisesti tarkoittaa kestävämpää ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Kääntöpuolena on kuitenkin epäpuhtauksien kertyminen varusteisiin ja vaatteisiin, mikäli perusteellisesta puhdistuksesta ei huolehdita asianmukaisesti. Materiaaleihin kertyneet epäpuhtaudet esimerkiksi heikentävät sammutusasun hengittävyyttä, lyhentävät sen käyttöikää ja, mikä pahinta, vaikuttavat negatiivisesti pelastajien terveyteen. Kuinka siis puhdistaa sammutus- ja suojavarusteet niin, että pelastajamme pysyvät itse turvassa vaarallisten aineiden aiheuttamilta haitoilta?

Palokaasut vaikuttavat terveyteen

Palamisessa syntyy useita erilaisia kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat pelastajien terveyteen niin lyhyt- kuin pitkäaikaisesti. Palokaasuissa on mm. hapen kuljetusta estäviä yhdisteitä, ärsyttäviä ja herkistäviä aineita, sekä perimälle ja keskushermostolle myrkyllisiä ja syöpäriskiä lisääviä aineita. Vuonna 2022 pelastajien työn syöpävaarallisuusluokitus nostettiinkin korkeimpaan luokkaan 1.

Toisin sanoen, vuosien, tai jopa vuosikymmenien, palkka hyvästä ja tärkeästä työstä voi siis olla pahimmillaan huonoennusteinen syöpä. On päivänselvää, että pelastajien altistuminen näille yhdisteille on minimoitava, ja heidän käyttämiensä suoja- ja sammutusvarusteiden tehokas puhdistaminen onkin tässä erittäin tärkeässä roolissa niiden asianmukaisen käytön lisäksi.

Tehokkaat(ko?) puhdistustekniikat

Pelastajien sammutus- ja suojavarusteiden tehokas puhdistaminen erilaisista epäpuhtauksista on kuitenkin haasteellista. Pelastusopiston eri puhdistusmenetelmiä vertailevan tutkimusraportin mukaan erityisen hankalaksi ovat osoittautuneet  sammutuspukujen keskikerrokset, joihin epäpuhtaudet erityisesti kertyvät. Tällä hetkellä rutiininomainen puhdistusmenetelmä savulle altistumisen jälkeen on vesipesu, joka tulee tehdä aina altistumisen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi varusteet tulisi puhdistaa vähintään kerran tai kaksi vuodessa edistyksellisemmällä tekniikalla, ja kemialliset ja biologiset epäpuhtaudet tulisi poistaa erityiskäsittelyllä. Hajunpoistoon ja desinfiointiin käytetään mm. otsonointikaappeja sekä otsonivesipesua, ja esimerkiksi höyrymuotoinen vetyperoksidi on laajalti käytetty desinfiointiaine. Näillä menetelmillä on kuitenkin omat rajoituksensa, ja valitettavan monesti puhdistustehokkuus ei ole lähellekään riittävällä tasolla.

Tutkimusraportin mukaan vesipesun keskimääräinen puhdistustehokkuus oli sammutusasun uloimmissa kerroksissa ja niskan sisäkerroksessa keskimäärin 56%. Lisäksi joillakin puhdistusmenetelmillä esimerkiksi oksi-PAH -yhdisteiden määrä materiaaleissa oli jopa suurempi kuin ennen puhdistusprosessia. Haasteellisinta, eli keskikerroksen, pesutulosta tarkasteltaessa muiden tekniikoiden puhdistustehokkuus oli enintään 31%, kun taas Decontexin nestemäisellä hiilidioksidilla suoritetun puhdistuksen tehokkuus oli peräti 84%! Ero on merkittävä, joten kuinka nestemäinen CO2 sitten toimii?

likainen sammutustakki suojavarusteisiin pukeutuneen henkilön käsissä
Decontexin LCO2-laitteita

Decontex CO2 -dekontaminaatio

Hiilidioksidi on luonnollinen väritön, hajuton ja mauton aine, jota muodostuu esimerkiksi teollisen tuotannon sivutuotteena. NASAn kehittämää, nestemäistä hiilidioksidia hyödyntävää, puhdistustekniikkaa on alun perin käytetty astronauttien varusteiden puhdistamiseen avaruuslentojen jälkeen. Decontex kehitti tähän tekniikkaan pohjautuen laajakirjoisen dekontaminaatioprosessin, jota voidaan soveltaa monella eri tavalla, esimerkiksi työvaatteisiin ja henkilökohtaisiin suojavarusteisiin.

Hiilidioksidi muuttuu paineistettuna nestemäiseksi ja tunkeutuu helposti sammutusasujen ja -varusteiden materiaaleihin niitä vahingoittamatta. Se ”lakaisee” pois epäpuhtaudet ja liuottaa pelastajien hengelle ja terveydelle vaarallisia aineita. Kun paine palautetaan puhdistuksen jälkeen normaaliksi, nestemäinen hiilidioksidi palautuu jälleen kaasumaiseen muotoon, eikä erillistä kuivausta tarvita. Lopputuloksena on täysin dekontaminoitu, desinfioitu ja hajuton tuote, josta on poistettu kaikki kemialliset, biologiset sekä fyysiset epäpuhtaudet. Decontex takaa kaikkien myrkyllisten aineiden poistamisen sammutusvarusteista lain sallimien rajojen alapuolelle, ja sen tehokkuus onkin todistettu lukuisilla riippumattoman testauslaitoksen suorittamilla testeillä.

Taulukko, jossa kuvataan eri puhdistusmenetelmien tehokkuutta sammutusvarusteiden dekontaminaatiossa.
Decontexin LCO2-käsittely on puhdistusteholtaan ylivoimainen muihin menetelmiin verrattuna.

Decontexin ISO-sertifioitu LCO2-käsittely on erittäin ympäristöystävällinen menetelmä ja vastaa myös kiristyneisiin ympäristövaatimuksiin. Täysin vedetön prosessi säästää resursseja ja energiaa, ja varusteista irronneet myrkylliset aineet kerätään huolellisesti talteen sekä käsitellään asianmukaisesti. Näin mitään vaarallisia aineita ei päädy viemäriverkostoon tai luontoon. Dekontaminaatiossa käytetty hiilidioksidi kerätään myös talteen ja käsitellään asianmukaisesti, jonka jälkeen se voidaan käyttää uudelleen. Koska prosessi ei vaadi korkeita lämpötiloja, se on myös hellävarainen puhdistettaville materiaaleille ja pidentää niiden käyttöikää.

Voidaan siis päätellä, että nestemäistä hiilidioksidia hyödyntävä dekontaminaatio on kaikin puolin ylivoimainen puhdistustekniikka. Se poistaa ympäristöystävällisesti ja luotettavasti sammutusasuista ja -varusteista kaikki myrkylliset aineet, jotta pelastajamme saavat parhaan mahdollisen suojan niiden aiheuttamia haittoja vastaan.

Palvelu on saatavilla kauttamme nyt myös Suomessa! Lähetämme dekontaminoitavat vaatteet ja varusteet Decontexille Belgiaan, ja saat ne takaisin täysin toimivina ja käyttövalmiina. Tutustu Decontexin mullistavaan LCO2 -dekontaminaatioon tarkemmin täällä, tai täytä suoraan alla oleva lomake ja kysy rohkeasti lisätietoja!


    Ota yhteyttä