Suodattimet

CleanAIR® -purkkisuodattimien valmistuskokonaisuus tarjoaa laajan valikoiman suodattimia useimpiin teollisiin käyttökohteisiin, lääketeollisuuteen, laboratorioihin ja maatalouteen.

Suodattimet toimitetaan vakiokierteellä RD40×1/7“ standardin EN 148-1 mukaisesti.

Hiukkassuodattimet
Antavat suojaa nestemäisessä ja kiinteässä muodossa olevia aerosoleja kuten pölyä, savua, kuituja, bakteereja, viruksia ja radioaktiivisia
hiukkasia vastaan. Hyväksyntä: EN 143, EN 12941, EN 12942.

Kaasunsuodattimet
Antavat suojaa kaasuina ja höyryinä esiintyville
epäpuhtauksille. EN 14387, EN 12941, EN 12942.

Yhdistelmäsuodattimet
Antavat suojaa kaasujen, höyryjen ja kiinteiden partikkelien
seoksille. EN 14387, EN 12941, EN 12942.

Tyyppi: A
Käyttökohteet: orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Näiden aineiden pääryhmä on hiilivedyt (esim. tolueeni, bentseeni, ksyleeni, styreeni, sykloheksaani, trikloorietyleeni, tetrakloorimetaani), orgaaniset liuottimet ja ohenteet (petroli, kerosiini, diesel, mineraalitärpätti, etyleeniglykoli, metyyli-isobutyyli-ketoni, isobutanoli jne.).

Tyyppi: AX
Käyttökohteet: orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on alle 65 °C. Alhaisen kiehumispisteen omaavia aineita ovat mm. asetoni, asetaldehydi, akryylialdehydi, butaani, butadieeni, dietyylieetteri, dikloorieetteri, dikloorimetaani, etyleenioksidi, metanoli, trikloorimetaani, vinyylikloridi.

Tyyppi: B
Käyttökohteet: epäorgaaniset kaasut ja höyryt (esim. fluori, kloori, vetysulfidi, syaanivety, vetybromidi, vetykloridi, vetyperoksidi).

Tyyppi: E
Käyttökohteet: happamat kaasut ja höyryt (esim. rikkidioksidi,
rikkihappo, suolahappo, muurahaishappo, vetyfluoridi).

Tyyppi: K
Käyttökohteet: ammoniakki ja orgaaniset amiinit (esim. metyyliamiini, etyyliamiini, dimetyyliamiini).

Tyyppi: Hg-PSL
Käyttökohteet: elohopeahöyry ja sen yhdisteet (toimitetaan aina yhdessä P3-hiukkassuodattimen kanssa).

Näytetään kaikki 18 tulosta