Fluori on luonnon kiertokulkuun pysyvästi jäävä haitta-aine. Sammutusvaahtonesteissä on vuosien ajan käytetty fluoria kalvonmuodostuksen aikaansaamiseksi. Sammutusvaahdon kalvonmuodostuksella onkin saatu erinomainen liikkuvuus, palavan aineen peittävyys sekä erinomainen sammutuskyky.

Vaahtonesteen sammutuskyky olisi hyvä ottaa osaksi kokonaisriskitarkastelua, jossa osatekijöinä ovat mm. sammutusnopeus,  kontaminoituneen ympäristön aiheuttamat haitat sekä sammutusveden mahdollisen kuljettamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Haitallisuudesta johtuen fluoria sisältäviä vaahtonesteitä tulee käyttää vain suuren riskin kohteissa, joissa sammutusvesien talteenotto ja asianmukainen hävittäminen on mahdollista.

Fluorillisen vaahtonesteen vaihto fluorivapaaseen tulee suunnitella huolella. Kaikki materiaalit ja pinnat (säiliö, putkisto, venttiilit jne.) tulee pystyä puhdistamaan asianmukaisesti ennen fluorittoman nesteen käyttöönottoa. Huolimaton puhdistus kontaminoi fluorittoman vaahtonesteen fluorijäämistä. Autamme suunnittelussanne mielellämme!

  • Kaikista vaahtonesteistä saatavana yksityiskohtainen tuotekortti sekä käyttöturvallisuus- ja ympäristötiedotteet.
  • Kaikkia nesteitä toimitetaan 25 l kanistereissa, 200 l tynnyreissä, 1000 l konteissa sekä säiliöautotoimituksena.

Mitkään Sthamer-vaahtonesteiden raaka-aineet eivät ole kiellettyjä. Ne täyttävät viimeisimmät ympäristömääräykset, kuten EU-direktiivin 757/2010 (edell. 850/2004). Vaahtonesteet on myös ns. SNUR-säännön (significant new use rule) mukaisia ja huomioivat Euroopan ympäristökeskuksen asettamat pitkäketjuisten perfluorialkyylikarboksylaattivaatimukset.

Fluoria sisältävät vaahtonesteet