Ympäristölle haitallista fluoria ei saa päästää luontoon. Jos sammutusvesiä ei pystytä keräämään talteen, tulee sammutusvaahtonesteenä käyttää fluorittomia nesteitä. Tällöinkin tulee toki huomioida palavasta aineesta aiheutuva kontaminoituneen sammutusveden haitallisuus ympäristölle.

Fluorittomien vaahtonesteiden käyttö palavien nesteiden sammuttamisessa edellyttää aina huolellista palavan nesteen arvioimista sekä tarvittaessa poltto- ja sammutustestien tekemistä. Fluorittomia vaahtonesteitä käytettäessä ei enää saavuteta aiemmin fluorillisten nesteiden aikaan ollutta universaalia sammutusvaikutusta vaan eri palavat aineet käyttäytyvät ja sammuvat hyvin eri tavoin fluorittomilla vaahtonesteillä sammutettaessa.

Fluorittomia vaahtonesteitä käytettäessä kokonaisriskitarkasteluun tulee aina sisällyttää koko vaahtokaluston analyysi, koska riittävä vaahdonmuodostus on sammutusvaikutuksen osalta kriittinen tekijä. Fluorittomilla vaahtonesteillä voi olla myös vaikutus käytettäviin sammutustekniikoihin ja -taktiikoihin.

Fluorillisen vaahtonesteen vaihto fluorivapaaseen tulee suunnitella huolella. Kaikki materiaalit ja pinnat (säiliö, putkisto, venttiilit jne.) tulee pystyä puhdistamaan asianmukaisesti ennen fluorittoman nesteen käyttöönottoa. Huolimaton puhdistus kontaminoi fluorittoman vaahtonesteen fluorijäämistä. Autamme suunnittelussanne mielellämme!

  • Kaikista vaahtonesteitä saatavana yksityiskohtainen tuotekortti sekä käyttöturvallisuus- ja ympäristötiedotteet.
  • Kaikkia nesteitä toimitetaan 25 l kanistereissa, 200 l tynnyreissä, 1000 l konteissa sekä säiliöautotoimituksena.

 

Fluorivapaat vaahtonesteet