Arvomme

Kiteytämme arvomme sloganiimme:

 

Turvallisuus

Ylläpidämme ja parannamme asiakkaan turvallisuutta. Se edellyttää meiltä turvallisuuden sisäistämistä arkipäivän elämässämme. Näemme turvallisuuden kokonaisturvallisuutena, josta palo- ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoiset. Pidämme huolta toisistamme. Työnantajana olemme välittävä ja perhekeskeinen toimija.

 

Se – sitoutuminen

Vastaamme kukin työpanoksemme oikeasta kohdentamisesta. Tunnemme vastuumme. Tavoitteiden saavuttaminen ja lupausten täyttäminen on meille kunnia-asia. Sitoutuminen lisää asiakastyytyväisyyttä, luo arvostamiamme pitkäaikaisia kumppanuuksia ja johtaa parempaan menestykseen. Kehitämme itseämme, osaamistamme ja toimintaympäristöämme. Opimme virheistä. Samaa virhettä emme tee kahta kertaa.

 

Asuu – avoimuus

Meillä avoimuus on ensisijaisesti ennakkoluulottomuutta. Olemme valmiita muuttumaan ympäristön mukana. Kuuntelemme herkästi sidosryhmiämme. Paneudumme asiakkaan ongelmiin ja etsimme aktiivisesti ratkaisuja. Jaamme markkinatietoa päämiesten kanssa kehittääksemme molempien osaamista. Avoimuuden edellytyksenä on luottamus. Se rakentuu pidetyistä lupauksista.

 

Meillä – myö yhes

Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Tavoitteenamme on olla täyden palvelun paloturva- ja henkilösuojausyritys, jossa asiakaslähtöisyys on toimintamme perusta. Vahvana ohjaavana tekijänä on suomalainen perheyrittäjyys. Keskeisenä arvonamme on rehellisyys kaikessa toiminnassa. Parannamme toimintaamme jatkuvasti. Luottamus ja avoimuus sekä koko henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen ovat periaatteitamme. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, osaamista ja tuloksellisuutta.