Väestönsuojien tarkastukset

VSS

Toimitamme kaikki väestösuojiin liittyvät varusteet ja tarvikkeet sekä teemme  väestönsuojan tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Sopimuksen mukaan huolehdimme asiakkaan väestönsuojan tarvikkeiden uusimisesta määräaikojen umpeuduttua.

 

Pelastuslain 379/2011 12 §:n mukaan rakennuksessa olevat pelastuslain tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa, sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vaatimus pitää sisällään myös väestönsuojien varusteet ja laitteet.

Velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan, sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. Tästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti.

 

Väestönsuojan tiiveyskoe

Sisäasianministeriön asetuksessa 506/2011 todetaan, että väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe. Se tulee suorittaa vähintään 10 vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja on toimitettava pelastuslaitokselle.