Tarkastus

Tarkastus

Tarkastamme kaikki hyväksytyt sammutinmerkit ja -mallit.
Tarkastukset suoritetaan sisäasiainministeriön määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta mukaan.

Sammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen toimintakunto. Sammuttimen tarkastus sisältää tyypistä riippuen seuraavat toimenpiteet:

Paineellinen sammutin

 • Paineilmalaitesäädösten mukaisten merkintöjen tarkastus
 • Aukaisulaitteen ja sinetin silmämääräinen tarkastus
 • Jauheen juoksuvuuden varmistaminen
 • Painemittarin tarkastus ja paineen mittaaminen
 • Sammuttimen tarkistuspunnitus
 • Letkun tarkastus
 • Käyttö- ja huoltoetikettien tarkastus ja tarvittaessa niiden uusiminen
 • Säiliön ulkopuolinen tarkastus
 • Sammuttimen varustaminen tarkastuslipukkeella

Ponnepullollinen sammutin

 • Painelaitesäädösten mukaisten merkintöjen tarkastus
 • Sammuttimen ja ponneainepullon punnitus
 • Jauheen juoksevuuden tarkastus
 • Laukaisulaitteen puhdistus ja sinetin tarkastus
 • Tiivisteiden tarkastus ja tarvittaessa vaihto
 • Letkun tarkastus
 • Käyttö- ja huoltoetikettien tarkastus ja tarvittaessa niiden uusiminen
 • Säiliön ulkopuolinen tarkastus
 • Sammuttimen varustaminen tarkastuslipukkeella

Käsisammutin tulee tarkastaa

Vähintään vuoden väliajoin, kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle ja lämpötilojen  vaihteluille: kuten esimerkiksi veneissä, matkailuautoissa ja –vaunuissa olevat sekä ajoneuvoissa olevat sammuttimet

Vähintään kahden vuoden väliajoin, kun sammutin on kuivassa, tasalämpöisessä sisätilassa

Puolen vuoden välein suurissa työkoneissa (yli 3000 kg) olevat sammuttimet

Yksittäiset sammuttimet tarkastamme huoltotiloissamme. Suuremmat määrät voimme tarvittaessa tulla tarkastamaan asiakkaan luokse. Huoltosopimusasiakkaidemme tarkastukset teemme asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti sovitussa paikassa.