Sammuttimia koskevia määräyksiä

Sammuttimia koskevia määräyksiä

Pelastuslaki 379/2011

Sisäasiainministeriön määräys käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 917/05

Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 562/99

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista 790/01

 

Sisäasiainministeriö: www.pelastustoimi.fi