Sammuttimia koskevat määräykset

Sammuttimia koskevat määräykset

Pelastustoimilaki 561

  • Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 562
  • Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista 790
  • Sisäasiainministeriön määräys käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta

Sisäasiainministeriö: www.pelastustoimi.fi