Kilpikartoitukset

Kilpikartoitus

Valtioneuvosto on antanut päätöksen (976), jossa määrätään työpaikoilla käytettävien turvamerkkien vaatimuksista. Opasteiden tarkoituksenmukainen sijoittaminen edellyttää ennakkosuunnittelua.

Opasteiden tulee olla mahdollisimman hyvin havaittavia ja taustasta erottuvia.

  • Kilpikartoituksessa kartoitetaan kiinteistönne nykyisten kilpien riittävyys nykyisten kilpien kunto
  • Nykyisten kilpien sijoittelun totuudenmukaisuus
  • Uusien kilpien tarve