Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus AS1

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käytettävissä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät. AS1-koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Koulutuksen toteuttaja, kurssinjohtaja, vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.

Koulutuksen ohjelma

AS1-koulutuksen kesto on 2 tuntia: tunti teoriaa ja tunti harjoittelua.
Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus-oppikirjan sisältöä.
Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita. Sammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

Alkusammutuskortti

Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta kortin päiväyksestä. Kortti jaetaan koulutuksessa ja siihen on kirjattu kurssin päiväys, kortinhaltijan suku- ja etunimi sekä kurssinjohtajan allekirjoitus. Kurssinjohtaja tallentaa kurssitiedot jälkikäteen SPEK:n alkusammutusrekisteriin. Koulutettujen henkilötieot (sukunimi, etunimi, henkilötunnus) kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kortti tuhoutuu ja häviää, uuden voi tilata SPEK:istä (maksullinen).

Kysy lisätietoja!