Firedos-peruslaite kiinteisiin järjestelmiin

S-malli - kiinteisiin järjestelmiin


MIKSI FIREDOS?

FireDos - Älykästä sekoitusta, vi
rtaavan veden voimalla
FireDos sekoitusjärjestelmät toimivat luotettavasti ja vakaalla sekoitussuhteella ilman ulkopuolista energiansyöttöä ja riippumatta muuttuvasta paineesta. Yksinkertainen mekaaninen systeemi toimii virtaus-annostelu -periaatteella; ilman mitään lisälaitteita ja annostelulla 1:10 suhteessa sammutusveden maksimivirtaukseen. Tuotteet soveltuvat nesteiden sekoittamiseen. 

FireDos saa sekoitusprosessiin tarvitsemansa energian ammutusveden virtauksesta. Tästä syystä painehäviö on alhainen. Painehäviö voidaan minimoida optimaalisella FireDos sekoittajan mitoituksella. Kaikki FireDos sekoitusjärjestelmän osat on koottu
yhdeksi kiinteäksi yksiköksi ja testattu tehtaalla toiminnan ja vuotojen osalta. Laitteen käyttöönotto voidaan suorittaa välittömästi asennuksen jälkeen. Säätöjen ja asetusten tekeminen ei ole tarpeellista, eikä myöskään mahdollista.

Tarkoitettu kiinteisiin sammutusjärjestelmiin, esim. säiliöiden suojauksiin, sprinklerijärjestelmiin jne. FireDos sekoittaa luotetettavasti ja tarkasti sammutusvaahtonesteen veteen halutulla sekoitussuhteella.


Räätälöityjä sekoitusjärjestelmiä
kaikkiin käyttökohteisiin FireDos sekoittajat kiinteisiin järjestelmiin ovat menestyksekkäästi käytössä tuhansissa rakennuksissa,
tehtaissa ja kaupallisissa rakennuksissa ympäri maailmaa. Niitä on erilaisilla ominaisuuksilla ja varusteilla erilaisissa  sammutusjärjestelmissä, kuten sprinkler-, delugevaahtojärjestelmissä ja vaahtosammutusjärjestelmissä.

Kaikille yleisille sammutusaineille
FireDos sekoitusjärjestelmiä voidaan käyttää sekoittamaan kaikkia yleisiä sammutusaineita. Käyttö vaatii ainostaan ei-paineenalaisen, ilmanpaineisen sammutusainesäiliön, jota voidaan jopa sammutuksen aikana helposti täyttää ja tyhjentää. Sammutusaineen korvaaminen tai vaihtaminen toiseen on siten mahdollista ilman ongelmia ja aikaviivettä.

Seuraavia sammutusainetyyppejä käytetään ja niitä voidaan lisätä sammutusveteen FireDos sekoitusjärjestelmällä:
• Kalvovaahtoneste (AFFF)
• Kalvovaahtoneste polaarisille nesteille (AFFF-AR)
• A-vaahtoneste ja monitoimivaahtonesteet
• Proteiini- ja fluoroproteiinikalvovaahtonesteet
• Geeliä muodostavat sammutusaineet
• Hidastajat
• Kemialliset sammutusaineet


OPTIOT JA KONFIGURAATIOT

Sekoitusjärjestelmä, joka ei jätä toivomisen varaa
FireDos sekoitusjärjestelmä voidaan yksilöllisesti Muokata kohteen mukaan ja siten saada se parhaalla Mahdollisella tavalla vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. valikoima yleisimmin käytettyjä lisävarusteita On esitetty alla. Näiden lisäksi vaihtoehtoja on monia.

Ota yhteyttä. Autamme mielellämme valitsemaan suunnitelmaanne ja kohteeseenne parhaiten soveltuvan Kokonaisuuden!

 • Vaihtoehtoiset virtaussuunnat
 • Paluulinja varoventtiilillä
 • Takaiskuläppä huuhtelulinjassa
 • Huoltokampi
 • Laipat
 • Suuremmalla avautumispaineella varustettu takaiskuventtiili sekoituslinjassa
 • Takaiskuventtiilikokoonpano huuhtelulinjassa
 • Ylimääräinen palloventtiili huuhtelulinjassa
 • Sähköinen ohjaus 3-tiepalloventtiileille
 • Merivedenkestävyys
 • Sylinterin poiskytkentä
 • Etäsekoitus
 • Paine-eroon perustuva propotionaaliohjausventtiili rinnankytkennän tai ohituksen avaamiseen
 • Sammutusveden virtauksen osoittaminen
 • Magneettisinduktiivinen virtausmittari vaahdon paluulinjaan
 • Minimivirtauksen alennus

 

   

 

 Saatavana mallit

 Hydraulimoottori  Nimellishalkaisija  Virtausalue
 FD130  DN32  10-130 l/min
 FD200
 DN40  10-200 l/min
 FD500  DN505  50-500 l/min
 FD1000  DN65  150-1000 l/min
 FD1600  DN100  200-1600 l/min
 FD2500  DN100  250-2500 l/min
 FD4000  DN150  400-4000 l/min
 FD6000  DN200  500-6000 l/min
 FD8000  DN250  500-8000l/min
 FD10000
 DN300  500-10000 l/min
 FD20000  DN400  800-20000 l/min


Kiinteät sekoitussuhteet
1%; 3%; 6%

Erikoiset sekoitussuhteet
0.3%; 0.5%; 2%; 5%

Portaittaiset sekoitussuhteet
esim. 3% - 1%, kysy lisätietojaHyviä syitä valita FireDos

 • FireDos-yksiköt toimivat vain veden virtauksen voimasta ja eivät tarvitse sähkön käyttöä. Käyttö ei siten kuormita ajoneuvon sähköjärjestelmää,
 • FireDos säilyttää aina sekoitussuhteen, joka on valittu. Sekoitussuhteeseen ei vaikuta virtauksen vaihtelut toiminta-alueella
 • FireDos:n toimintaan ei vaikuta käytettävän letkun pituus tai tyyppi. Suihkuputken tyyppi ja korkeuserot ovat myös merkityksettömät
 • FireDos:n toimintaan ei vaikuta veden virtaus- tai järjestelmänpaine. Myöskään virtauksen tai paineen muutokset eivät vaikuta sekoitussuhteeseen tai käyttöön
 • FireDos:n käyttö ei vaadi käytönjälkeistä huuhtelua. Sekoittajaan jäävä vaahtoneste säilyy sekoittajassa ja takaa sen, että sekoittaja on välittömästi käyttövalmis, kun käyttö jälleen aloitetaan
 • FireDos ei vaadi jurikaan huoltoa. Laite on helppo asentaa ja käyttää. Asennus onnistuu jopa jälkikäteisasennuksena olemassa oleviin ajoneuvoihin
 • FireDos-yksikköjä on saatavana useita eri malleja sekoitussuhdevälille 0.1-6% ja virtausalueelle 40-20.000 l/min. Lisäksi useat ominaisuudet voidaan toimittaa sekoittajiin asiakkaan toivomusten mukaan
 • FireDos soveltuu kaikkien normaalien vaahtonesteiden sekoittamiseen. Lisäksi saatavana on erikoismalleja mm. geelien, öljyjen, sitovien aineiden ja dekontaminaatioaineiden käsittelyyn
 • FireDos mahdollistaa tyhjän vaahtonestesäiliön vaihtamisen täyteen ilman, että sammutusoperaatio keskeytetään
 • FireDos on saatavana myös erikoisversiona, jolloin se soveltuu käytettäväksi meriveden kanssa
 • FireDos on ainut vaahdon ylipainesekoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa märän veden aikaansaamisen luotettavasti myös alhaisilla veden virtauksilla


FireDos-projektissa autamme mielellämme myös suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa!

Ota yhteyttä
* Pakollinen kenttä