Micro IV yhden kaasun mittari

Micro IV on Saksalaisen GfG:n valmistama henkilökohtainen yhden kaasun mittari. Se on pienikokoinen ja anturivalikoima on laaja.

Edut:
• Reaaliaikainen kaasupitoisuuden näyttö
• Datalogging / tapahtumien tallennus vakiona
• Käyttää AA paristoa, joka nopea ja helppo vaihtaa
• Lisävarusteena telakointiasema toiminnan testaukseen/kalibrointiin sekä ulkopuolinen pumppuyksikkö sondeineen
• Valikoimassa myös klooridioksidi ClO2 - 2 ppm anturi, joka voidaan kalibroida meillä


KAASUT JA MITTAUSALUEET:
Micro IV mittaa laajaa joukkoa myrkyllisiä kaasuja, vetyä ja happea
CO Hiilimonoksidi 300 ppm, 10000 ppm, 2000 ppm
H2S Rikkivety 100 ppm, 500 ppm
O2 Happi 25 Vol.-%
C2H4O Eteenioksidi 20 ppm
ClO2 Klooridioksidi 2 ppm
COCl2 Fosgeeni 1 ppm
H2 Vety 2000 ppm, 4 til.%
HCN Syaanivety 30 ppm, 100 ppm
NH3 Ammoniakki 200 ppm
NO Typpioksidi 100 ppm
PH3 Fosfiini 10 ppm
SiH4 Silaani 20 ppm
SO2 Rikkidioksidi 10 ppm
THT Tetrahydrotiofeeni 100 mg/m3
HCl Vetykloridi 30 ppm
HF Fluorivety 10 ppm
Cl2 Kloori 10 ppm
NO2 Typpidioksidi 30 ppm
O3 Otsoni 1 ppm

Micro IV on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Vaihdettavat älyanturit:
Anturit ovat valmiiksi kalibroituja ja helpot vaihtaa. Micro IV tunnistaa
uuden anturin tyypin, mitattavan kaasun, mittausalueen, kalibrointikäyrän
sekä hälytyksen raja-arvot. Micro IV on toimintavalmis minuutin
kuluttua anturin vaihdosta.

Hälytysrajat:
MICRO IV -mittarissa on kolme ohjelmoitavaa hälytysrajaa myrkyllisille
kaasuille. Hälytys tapahtuu, kun ohjelmoidut arvot ylitetään. Myrkyllisten
kaasujen osalta Micro IV varoittaa lisäksi STEL- ja HTP-arvojen ylittymisestä.

Äänihälytys (95 dB(A)):
Micro IV:n äänimerkki kuuluu myös meluisassa ympäristössä. Äänen
taajuus vaihtelee, jotta äänimerkkiä ei sekoiteta koneiden ääniin. Kolme
hälytystasoa voidaan erottaa eri taajuuksien perusteella.

Visuaalinen hälytys:
Kaksi erittäin kirkasta vilkkuvaa LED-valoa ilmoittaa kaasuvaarasta. Hälytystasot
voidaan erottaa erilaisen vilkkumistaajuuden perusteella.

Dataloggeri:
Dataloggeri tallentaa enintään 200 tapahtumaa. Hälytysrajat A1, A2,
A3 sekä STEL ja HTP tallennetaan, kuten myös aika ja kaasupitoisuus.
Tietoa tallennetaan jatkuvasti vanhojen tietojen päälle.

Infrapunaliitäntä:
Micro IV –mittarissa on infrapunaliitäntä tietojen siirtämiseen PC:n dataliitännän
kautta laitteen nopeaa konfigurointia varten tai telakointiaseman
kautta, joka mahdollistaa päivittäisen toimintatestin ja kalibroinnin/
säädön automaattisesti hyvin lyhyessä ajassa.


TEKNISET TIEDOT
Mittausperiaate: Sähkökemiallinen anturi
Kaasut: Myrkylliset kaasut, vety ja happi
Kaasunsyöttö: Diffuusio / Pumppu (lisävaruste)
Lämpötila -20°C ... +50°C
Kosteus: 5 .. 99%
Paine: 700 .. 1300 hPa
Koko: 47 x 88 x 25 mm (L x K x S)
Paino: 85 g
Kotelo: ABS, 3-kertainen metallipinnoite
Suojausluokka: IP54
Toiminta-aika: Jopa 9 kuukautta
Virtalähde: Yksi AA-paristo; Duracell Procell MN 1500 LR6 AA
ATEX-hyväksyntä: ATEX Ex II 2G EEx ib IIC T4/T3; -20°C ≤ Ta ≤ +45°C/+55°C
EY-tyyppihyväksyntätodistus: DMT 99 ATEX E 044
Hälytykset: Kolme hälytysrajaa, pariston hälytys, STEL, HTP
Visuaalinen: 2 LED:iä, 360° näkyvyys
Äänihälytys: 95 dB(A) (30cm)
Dataloggeri: Tallentaa max. 128 tapahtumaa kaasupitoisuus mukaan lukien
Tapahtuma nro 129 tallennetaan vanhimman tapahtuman päälle
Tallennetut tiedot sekä päiväys ja aika voidaan ladata tietokoneelle
Lisävarusteet: Kiinnitettävä motorisoitu pumppu
Pumpun ATEX-hyväksyntä ATEX Ex II 2G EEx ib IIC T4/T3
-20°C≤Ta≤+45°C/+55°C
EY-tyyppihyväksyntätodistus: DMT 03 ATEX E 072 X

Ota yhteyttä
* Pakollinen kenttä