Syttymisvaaramittarit

G450 on Saksalaisen GfG:n valmistama monikaasumittari, johon voi valita happi (O2), LEL...