ALKUSAMMUTUSKOULUTUS AS1

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinen. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset,
alkusammutusvälineet ja -menetelmät. AS1-koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Koulutuksen toteuttaja, kurssinjohtaja, vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.

Koulutuksen ohjelma
AS1-koulutuksen kesto on 2 tuntia: tunti teoriaa ja tunti harjoittelua.
Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus-oppikirjan sisältöä.
Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita. Sammutusharjoitus
sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

Alkusammutuskortti
Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta kortin päiväyksestä.
Kortti jaetaan koulutuksessa ja siihenon kirjattu kurssin päiväys, kortinhaltijan suku- ja etunimi skeä kurssinjohtajan allekirjoitus.
Kurssinjohtaja tallentaa kurssitiedot jälkikäteen SPEK:n alkusammutusrekisteriin. Koulutettujen henkilötieot (sukunimi, etunimi,
henkilötunnus) kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kortti tuhoutuu ja häviää, uuden voi tilata SPEK:istä (maksullinen).


Kysy lisätietoja!